METODOLOGII & PROCEDURI
ÎNTRERUPEREA, RELUAREA & PRELUNGIREA 
ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Întreruperea şi reluarea activităţii didactice se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

La nivel FSPUB, cererile de întrerupere sau reluare a activităţii didactice după încetarea cauzei de întrerupere trebuie avizate de Directorul de Departament, respectiv de Directorul Şcolii Doctorale, precum şi de Decan, înainte de a fi trimise spre aprobare Rectorului UB.

Propunerile de acordare a titlului de profesor emerit sau de prelungire a activităţii didactice după vârsta de pensionare sunt centralizate de către Directorul de Departament, care le trimite spre avizare, în ordine, departamentului, Consiliului Departamentului şi Consiliului FSPUB. În baza Cartei Universităţii din Bucureşti şi a actelor derivate, Decanul trimite apoi Senatului UB propunerile avizate de Consiliul FSPUB, însoţite de extrasul după procesul verbal al şedinţei Consiliului FSPUB în care acestea au fost discutate.

Acte şi informaţii relevante

Regulamentul de organizare şi funcţionare FSPUB
(secţiuni relevante: art.60-61, A5.2.25)

Alte Metodologii & proceduri