METODOLOGII & PROCEDURI
MOBILITATEA CADRELOR DIDACTICE

Cadrele didactice titulare FSPUB pot beneficia de diferite oportunităţi de mobilitate naţională sau internaţională pentru desfăşurarea de activităţi didactice sau de cercetare, în conformitate cu legislaţia, procedurile şi metodologiile în vigoare. 

În cadrul acordurilor internaţionale Erasmus, cadrele didactice titulare ale FSPUB pot beneficia anual, prin concurs, de burse de mobilitate Erasmus pentru activităţi didactice în universităţi din străinătate.

În conformitate cu metodologia UB, cadrele didactice titulare ale FSPUB pot beneficia de finanţare parţială pentru participare la manifestări ştiinţifice în instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi străinătate, în limita venituri proprii ale FSPUB disponibile la momentul solicitării.

La sfârşitul fiecărui stagiu de mobilitate, cadrele didactice vor prezenta Decanului un raport de misiune semnat şi datat ce va conţine următoarele elemente:
  • scopul mobilităţii (conferinţă naţională, conferinţă internaţională, stagiu didactic, stagiu de cercetare); 
  • titlul conferinţei şi instituţia organizatoare (pentru conferinţe); 
  • instituţia gazdă (pentru stagii didactice sau de cercetare); 
  • perioada mobilităţii; 
  • rezumatul activităţilor şi rezultatelor obţinute; 
  • valoarea fondurilor FSPUB sau derulate prin UB folosite (dacă este cazul). 

Îndeplinirea obiectivelor de mobilitate şi depunerea la timp a raportului de misiune vor fi luate în calcul în evaluarea periodică a personalului didactic, în conformitate cu procedurile şi metodologiile Regulamentului de organizare şi funcţionare FSPUB.