METODOLOGII & PROCEDURI
ORGANIZAREA DE EVENIMENTE

Evenimente FSPUB

Un eveniment FSPUB este orice tip de manifestare publică, inclusiv orice eveniment destinat unui public restrâns, în care FSPUB, prin membrii săi individuali sau prin structurile sale (i.e. centre de cercetare, departament, programe de studii, programe etc.), participă ca organizator unic sau principal. 

Evenimentele FSPUB au rolul de a contribui la dezvoltarea cunoaşterii, dezvoltarea şi creşterea vizibilităţii instituţionale, precum şi la o mai bună integrare socială a membrilor comunităţii FSPUB.

Evenimentele FSPUB se pot încadra într-una din următoarele categorii:
 • evenimente ştiinţifice (conferinţe, colocvii, prelegeri, ateliere/workshop-uri, seminarii etc.); 
 • evenimente de promovare şi diseminare de informaţii; 
 • dezbateri cu reprezentanţi ai mediului academic, ai societăţii civile, mediului privat şi instituţiilor publice; 
 • manifestări artistice. 
Organizarea unui eveniment FSPUB va respecta Strategia de comunicare instituţională şi promovare a FSPUB, precum şi următoarea procedură: 

i) Propunerea de eveniment este înaintată Decanului şi respectă următoarele condiţii: 
 • este scrisă şi conţine următoarele elemente: titlu (provizoriu), tip eveniment, data/ perioada de desfăşurare, potenţiali parteneri (inclusiv rol în eveniment), scurtă descriere, program preliminar (inclusiv listă invitaţi), resurse necesare; 
 • dacă evenimentul necesită resurse financiare ale FSPUB şi este o manifestare de amploare sau complexitate ridicată (ex. conferinţe naţionale şi internaţionale, evenimente cu mai mult de 10 participanţi), propunerea va fi depusă cu cel puţin 6 luni înainte de desfăşurarea acestuia; 
 • dacă evenimentul necesită resurse financiare ale FSPUB şi este o manifestare de dimensiuni reduse (ex. dezbateri, prelegeri, seminarii etc), propunerea va fi depusă cu cel puţin 3 luni înainte de desfăşurarea acestuia; 
 • dacă evenimentul nu necesită resurse financiare ale FSPUB, şi este o manifestare de amploare, propunerea va fi depusă cu cel puţin 2 luni înainte de desfăşurarea acestuia; 
 • dacă evenimentul nu necesită resurse financiare ale FSPUB şi este o manifestare de dimensiuni/complexitate reduse, propunerea va fi depusă cu cel puţin 1 lună înainte de desfăşurarea acestuia; 
 • în cazul în care iniţativa organizării unui eveniment FSPUB aparţine studenţilor, inclusiv doctoranzi, manifestarea are nevoie de avizul conducerii FSPUB. 
ii) Decanul analizează propunerea şi informează coordonatorii evenimentului asupra condiţiilor logistice, de comunicare şi eventual financiare în care acesta poate fi organizat.

iii) Din punct de vedere logistic şi al promovării, organizatorii evenimentului vor comunica cu BRIC pentru 
 • rezervarea sălilor; 
 • furnizarea/verificarea materialelor de promovare FSPUB; 
 • verificarea materialelor diseminate în cadrul evenimentelor pentru conformitate cu strategia de comunicare şi promovare a FSPUB; 
 • promovarea evenimentului. 
iv) În eventualitatea în care manifestarea utilizează resurse financiare ale FSPUB (inclusiv cazare din gratuităţile anuale alocate FSPUB), toate demersurile trebuie aprobate de Decanul FSPUB. 

iv) În termen de maxim o săptămână de la încheierea evenimentului, coordonatorul acestuia va înainta Decanului un raport de activitate ce va conţine următoarele elemente: programul final al manifestării, o scurtă evaluare a impactului acesteia asupra participanţilor şi comunităţii FSPUB, potenţiale propuneri de dezvoltare şi, dacă au fost folosite resurse FSPUB, un raport financiar detaliat. 

Evenimentele FSPUB trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 • să respecte valorile şi principiile de funcţionare ale UB şi FSPUB; 
 • să respecte strategiile de comunicare şi de dezvoltare a FSPUB; 
 • să nu încurajeze acţiuni sau activităţi de propagandă (inclusiv electorală) sau prozelitism ale unor entităţi/personalităţi publice sau private. 
Evenimente organizate în parteneriat
Un eveniment în parteneriat FSPUB este orice tip de manifestare publică, inclusiv orice eveniment destinat unui public restrâns, în care FSPUB, prin membrii săi individuali sau prin structurile sale (i.e. centre de cercetare, departament, programe de studii, programe etc.), participă ca organizator secundar.

Evenimentele în parteneriat au acelaşi rol şi vor respecta aceleaşi condiţii ca şi evenimentele FSPUB, inclusiv procedura specifică detaliată mai sus.

Evenimente organizate în locaţii aparţinând FSPUB
În locaţii aparţinând FSPUB pot fi organizate evenimente FSPUB, evenimente în parteneriat sau alte manifestări la care FSPUB nu este partener, cu respectarea tuturor condiţiilor de organizare prevăzute pentru evenimentele FSPUB şi în procedura specifică detaliată mai sus.

În cazul în care manifestarea este găzduită de FSPUB, dar aceasta nu este partener al evenimentului se va percepe o chirie pe spaţiile folosite.