METODOLOGII & PROCEDURI
ACTIVITĂŢI ÎN REGIM DE PLATA CU ORA

Pentru toate orele sau activităţile ţinute în regim de plata cu ora, cadrele didactice vor întocmi lunar o declaraţie de prezenţă pe care o vor preda Directorului de Departament, respectiv Directorului Şcolii Doctorale după ultimul curs/seminar din lună.  Pe baza acestei declaraţii se va dispune efectuarea plăţii cursurilor în regim de plata cu ora.

Acte şi informaţii relevante

Regulamentul de organizare şi funcţionare FSPUB
(secţiuni relevante: art.46)

Model Declaraţie plata cu ora 
Departament

Model Declaraţie plata cu ora 
Şcoala Doctorală