METODOLOGII & PROCEDURI
CADRE DIDACTICE ASOCIATE

Pentru diversificarea ofertei curriculare sau acoperirea cursurilor fără titular într-un an universitar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, FSPUB poate colabora cu cadre didactice asociate care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  • să deţină titlul de doctor în ştiinţe (cu excepţia programelor sau disciplinelor cu orientare profesională); 
  • să aibă activitate didactică şi/sau de cercetare în domeniul disciplinei/disciplinelor propuse.
Directorul de Departament prezintă Consiliului Departamentului în vederea avizării :
  • Propunerile de cadre didactice asociate pentru acoperirea cursurilor care într-un an academic nu au titular (posturi rezervate sau rămase fără titular în urma unei situaţii excepţionale (i.e. burse de scurtă durată, accidente, îmbolnăviri etc.); 
  • Lista cadrelor didactice asociate pentru acoperirea cursurilor noi propuse de colaboratori externi, după avizarea prin vot în departament a fişelor acestora. 
Consiliul FSPUB avizează lista tuturor cadrelor didactice asociate propusă de Consiliul Departamental.

Pentru toate orele sau activităţile ţinute în regim de plata cu ora, cadrele didactice asociate vor întocmi lunar o declaraţie de prezenţă pe care o vor preda Directorului de Departament, respectiv Directorului Şcolii Doctorale după ultimul curs/seminar din lună. Pe baza acestei declaraţii se va dispune efectuarea plăţii cursurilor în regim de plata cu ora.

Acte şi informaţii relevante

Regulamentul de organizare şi funcţionare FSPUB
(secţiuni relevante: art.46-47, A5.2.23-24)

Model Declaraţie plata cu ora 
Departament

Model Declaraţie plata cu ora 
Şcoala Doctorală

Alte Metodologii & proceduri