CONTACT

BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE & COMUNICARE
INTERNATIONAL RELATIONS & COMMUNICATION OFFICE
BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES & COMMUNICATION


Coordonator: 
RELAŢII INTERNAŢIONALE & 
PARTENERIATE INSTITUŢIONALE
INTERNATIONAL RELATIONS &
INSTITUTIONAL PARTNERS

RELATIONS INTERNATIONALES &
PARTENARIATS INSTITUTIONNELS

ROMÂNĂ

RELAŢII INTERNAŢIONALE
De la înfiinţare şi până în prezent, FSPUB a încheiat peste o sută de acorduri şi proiecte de colaborare ştiinţifică cu universităţi din Europa, Statele Unite, America Latină, Africa şi Asia. 
  • FSPUB are cele mai multe acorduri de tip Erasmus încheiate în România în domeniul ştiinţe politice, ceea ce permite mobilitatea finanţată a studenţilor şi cadrelor didactice în peste 60 de universităţi partenere de top din Europa
  • Anual cca.20% din studenţi efectuează mobilităţi internaţionale de scurtă durată pentru studiu, cercetare, participare la conferinţe şi stagii de profesionalizare.
  • În fiecare an 5-10% din profesorii FSPUB conferenţiază la universităţi din străinătate în calitate de lectori invitaţi, iar FSPUB găzduieşte lectori şi cercetători din universităţi partenere.

PARTENERIATE PROFESIONALE 
În acord cu misiunea sa, FSPUB susţine parteneriatele naţionale şi internaţionale în programe, proiecte şi evenimente ce permit un dialog mai strâns cu mediul profesional şi promovarea valorilor democratice. De-a lungul timpului a colaborat cu zeci de organizaţii dintre care unele au devenit parteneri tradiţionali, iar altele au devenit parteneri instituţionali pentru practica studenţilor şi promovarea reciprocă a evenimentelor.


COORDONARE & CONTACT
Din 2011, pentru o mai bună coordonare a activităţilor privind comunicarea, parteneriatele instituţionale şi relaţiile internaţionale ale facultăţii, precum şi a serviciilor aferente acestora FSPUB are un singur punct de contact pentru toate acestea: Biroul de Relaţii Internaţionale şi Comunicare (BRIC).