SECRETARIAT
SECRETARIAT
SECR
ÉTARIAT
Cristina ANDREI - Secretar Șef
cristina.andrei@fspub.unibuc.ro
Tel. (+40 21) 313 90 07
 • Gestionarea administrativă a activităților decanatului
 • Gestionarea administrativă a programelor
  • Licență Relații Internaționale și Studii Europene în limba engleză / BA in International Relations and European Studies

Tel. (+40 21) 313 90 07
 • Gestionarea administrativă a programului Licență Știinţe Politice în limba franceză / Licence Sciences Politiques
 • Licență Ştiinţe Politice în limba engleză / BA in Political Science
 • Licență Studii de Securitate

Tel. (+40 21) 313 90 07
 • Gestionarea administrativă a programelor
  • Master Politică Comparată în limba engleză / MA in Comparative Politics
  • Master Politică Europeană și Românească
  • Master Politicile Egalității de Șanse
  • Master Politica în Europa: Stat, societăți, frontiere în limba franceză / Master Politique en Europe: Etat, sociétés, frontières
  • Master Relații Internaționale
  • Master Studii Europene
PROGRAM CU PUBLICUL (SEPTEMBRIE-IULIE)

Luni, Miercuri, Joi / Monday, Wednesday, Thursday / Lundi, Mercredi, Jeudi
11:00-14:00
Marți/ TuesdayMardi 
13.00-16.00
Vineri / Friday / Vendredi
10.00-13.00

Tel.: (+40 21) 313 90 07
Fax: (+40 21) 312 53 78

secretariat@fspub.unibuc.ro

În luna august a fiecărui an secretariatul este închis publicului. 


Calea Plevnei 59