CALENDAR ACADEMIC 2018-2019
ACADEMIC CALENDAR

EVENIMENTE ANUALE FSPUB / FSPUB YEARLY EVENTS / EVENEMENTS ANNUELS FSPUB 2018-2019

Decembrie 2018
Zilele Carierei (evenimente publice deschise inclusiv pentru elevi)

21.03-5.04.2019
Zilele Porților Deschise pentru elevi. Vezi PROGRAM

20-31.05.2019
Polimateca - Festival de Științe și Arte Politice

31.05-02.06.2019
SCOPE: Science of Politics - 6th International Interdisciplinary Conference of Political Research / La Science du politique - 6e Conference Internationale Interdisciplinaire de Sciences Politiques / Știința politicului - A 6-a conferință internațională interdisciplinară de cercetare politică. DETALII


ACTIVITATE DIDACTICĂ / COURSES / ACTIVITÉ ACADÉMIQUE

SEMESTRUL 1 / 1ST SEMESTER / 1ER SEMESTRE
02.10-23.12 2018
07.01-20.01.2019


SEMESTRUL 2 / 2ND SEMESTER / 2E SEMESTRE
18.02-28.04.2019 &
06.05-03.06.2019*

* Toate programele de studii, cu excepția cursurilor din anii 3 la programe de licenţă sau anul 2 la programe de master care se încheie în 28.04.2019 și a programului doctoral care se încheie în 30.09.2019// All study programs, except for courses for 3rd year BA and 2nd year MA students which end on the 28th of April 2019 and for doctoral activities which end on the 30th of September 2019 // Tous les programmes d’études a l’exception des étudiants en troisième année du cycle licence ou en deuxième année du cycle master dont les cours finissent le 28 avril 2019 et des étudiants du cycle doctoral dont les cours finissent le 30 septembre 2019.

SESIUNI DE LICENŢĂ & DIZERTAŢIE / BA & MA DEFENCE SESSIONS / SOUTENENCE LICENCE & MASTER

22.01-17.02.2019
Pentru absolvenţi din promoţiile anterioare. / For alumni who graduated during one of the previous academic years

17-30.06.2019
Pentru absolvenţi din promoţia curentă şi promoţiile anterioare. / For alumni who graduated during the current academic year

VACANŢE ŞCOLARE / HOLIDAYS / VACANCES SCOLAIRES

Vacanţa de iarnă / Winter holiday / Vacances d’hiver 
24.12.2018–06.01.2019
Vacanţă intersemestrială / Spring holiday / Vacances entre les semestres 
11–17.02.2019

Vacanţă de Paşti / Easter holiday / Vacances de Pacques
29.04-05.05.2019

Vacanţă de vară / Summer holiday / Vacances d’été 
1.07-31.08.2019

Sărbători legale / National holidays / Les jours fériés & fêtes nationales
30.11.2018
01.12.2018
25-26.12.2018
01-02.01.2019
24.01.2019
26.04.2019
29.04.2019
01.05.2019
01.06.2019
17.06.2019
15.08.2019

Notă: Pe parcursul anului 2018-2019, doctoranzii beneficiază doar de vacanţa de iarnă, vacanţa de Paşti şi sărbătorile legale.

SESIUNI DE EXAMENE / EXAMINATION SESSIONS / SESSIONS D’EXAMENS

SEMESTRUL 1 / 1ST SEMESTER / 1ER SEMESTRE
21.01-10.02.2019

SEMESTRUL 2 / 2ND SEMESTER / 2E SEMESTRE
6-23.05.2019
Numai studenţi în anul 3 la programe de licenţă sau anul 2 la programe de master // Only 3rd year BA & 2nd year MA students // Seulement pour les étudiants en troisième année du cycle licence ou en deuxième année du cycle master

04-30.06.2019
Pentru toţi studenţii, cu excepţia celor înscrişi în anul 3 la programe de licenţă sau anul 2 la programe de master // All students, except 3rd year BA students & 2nd year MA students // Pour tous les étudiants, à l’exception des étudiants en troisième année du cycle licence ou en deuxième année du cycle master.

REEXAMINĂRI
24.05-02.06.2019
Sesiune de examene restante si reexaminări pentru cursurile din semestrele 1&2 (numai studenţi în anul 3 la programe de licenţă sau anul 2 la programe de master) // Retakes and reexaminations for the 1st & 2nd semester courses (3rd year BA & 2nd year MA students only) // Session de réexamens (rattrapage) pour les cours du 1er et du 2e semestre (seulement pour les étudiants en troisième année du cycle licence ou en deuxième année du cycle master)

03-13.09.2019
Sesiune de examene restanţe pentru cursurile din semestrele 1 & 2 (pentru toţi studenţii, cu excepţia celor înscrişi în anul 3 la programe de licenţă sau anul 2 la programe de master) // Retakes for the 1st & 2nd semester courses (All students, except 3rd year BA students & 2nd year MA students) // Session de réexamens (rattrapage) pour les cours du 1er et du 2e semestre (Pour tous les étudiants, à l’exception des étudiants en troisième année du cycle licence ou en deuxième année du cycle master).

14-20.09.2019
Sesiune de reexaminări pentru cursurile din semestrele 1 & 2 (pentru toţi studenţii, cu excepţia celor înscrişi în anul 3 la programe de licenţă sau anul 2 la programe de master; exclusiv pentru studenţii integralişti după sesiunea din semestrul 2) // Reexaminations for the 1st & 2nd semester courses (all students, except 3rd year BA students & 2nd year MA students; exclusively for students without failed exams after the 2nd semester session) // Session de réexamens pour les cours du 1er et du 2e semestre (pour tous les étudiants, à l’exception des étudiants en troisième année du cycle licence ou en deuxième année du cycle master; exclusivement pour les étudiants qui n'ont pas eu des examens de rattrapage pendant l'année courante pour des cours de l'année courante).