CALENDAR ACADEMIC 2016-2017
ACADEMIC CALENDAR

EVENIMENTE ANUALE FSPUB / FSPUB YEARLY EVENTS / EVENEMENTS ANNUELS FSPUB 2016-2017

17.03.2017
Conferința anuală științifică a studenților

22-28.05.2017
Polimateca - Festival de Științe și Arte Politice

31.10-17.11.2016 & 22-26.05.2017
Zilele Porților Deschise pentru elevi

26-28.05.2017
SCOPE: Science of Politics - 4th International Interdisciplinary Conference of Political Research / La Science du politique - 4e Conference Internationale Interdisciplinaire de Sciences Politiques / Știința politicului - A 4-a conferință internațională interdisciplinară de cercetare politică

ACTIVITATE DIDACTICĂ / COURSES / ACTIVITÉ ACADÉMIQUE

SEMESTRUL 1 / 1ST SEMESTER / 1ER SEMESTRE
03.10-21.12 2016
05.01-21.01.2016


SEMESTRUL 2 / 2ND SEMESTER / 2E SEMESTRE
20.02-13.04.2017 &
21.04-03.06.2017*

* Toate programele de studii, cu excepția cursurilor din anii 3 la programe de licenţă sau anul 2 la programe de master care se încheie în 7.05.2017 și a programului doctoral care se încheie în 30.09.2017 // All study programs, except for courses for 3rd year BA and 2nd year MA students which end on the 7th of May 2017 and for doctoral activities which end on the 30th of September 2017 //  Tous les programmes détudes a l’exception des étudiants en troisième année du cycle licence ou en deuxième année du cycle master dont les cours finissent le 7 mai 2017 et des étudiants du cycle doctoral dont les cours finissent le 30 septembre 2017.

SESIUNI DE LICENŢĂ & DIZERTAŢIE / BA & MA DEFENCE SESSIONS / SOUTENENCE LICENCE & MASTER

01.02-15.02.2017
Pentru absolvenţi din promoţiile anterioare.

15-30.06.2017
Pentru absolvenţi din promoţia curentă şi promoţiile anterioare.

VACANŢE ŞCOLARE / HOLIDAYS / VACANCES SCOLAIRES

Vacanţa de iarnă / Winter holiday / Vacances d’hiver 
22.12.2016–04.01.2017

Vacanţă intersemestrială / Spring holiday / Vacances entre les semestres 
13–19.02.2017

Vacanţă de Paşte / Easter holiday / Vacances de Pacques
14.04-20.04.2017

Vacanţă de vară / Summer holiday / Vacances d’été 
1.07-31.08.2017

Sărbători legale / National holidays / Les jours fériés & fêtes nationales
30.11.2016
01.12.2016
25-26.12.2016
01-02.01.2017
24.01.2017
01.05.2017
19.06.2017
15.08.2017

Notă: Pe parcursul anului 2016-2017, doctoranzii beneficiază doar de vacanţa de iarnă, vacanţa de Paşte şi sărbătorile legale.

SESIUNI DE EXAMENE / EXAMINATION SESSIONS / SESSIONS D’EXAMENS

SEMESTRUL 1 / 1ST SEMESTER / 1ER SEMESTRE
22.01-12.02.2017

SEMESTRUL 2 / 2ND SEMESTER / 2E SEMESTRE
08-28.05.2017
Numai studenţi în anul 3 la programe de licenţă sau anul 2 la programe de master // Only 3rd year BA & 2nd year MA students // Seulement pour les étudiants en troisième année du cycle licence ou en deuxième année du cycle master

04.06-02.07.2017
Pentru toţi studenţii, cu excepţia celor înscrişi în anul 3 la programe de licenţă sau anul 2 la programe de master // All students, except 3rd year BA students & 2nd year MA students // Pour tous les étudiants, à l’exception des étudiants en troisième année du cycle licence ou en deuxième année du cycle master.

REEXAMINĂRI
29.05-11.06.2017
Sesiune de examene restante si reexaminări pentru cursurile din semestrele 1&2 (numai studenţi în anul 3 la programe de licenţă sau anul 2 la programe de master) // Retakes and reexaminations for the 1st & 2nd semester courses (3rd year BA & 2nd year MA students only) // Session de réexamens (rattrapage) pour les cours du 1er et du 2e semestre (seulement pour les étudiants en troisième année du cycle licence ou en deuxième année du cycle master)

01-08.09.2017
Sesiune extraordinară: Numai studenţi în anul 3 la programe de licenţă sau anul 2 la programe de master // Extraordinary session: Only 3rd year BA & 2nd year MA students // Session extraordinaire: Seulement pour les étudiants en troisième année du cycle licence ou en deuxième année du cycle master

01-13.09.2017
Sesiune de examene restanţe pentru cursurile din semestrele 1 & 2 (pentru toţi studenţii, cu excepţia celor înscrişi în anul 3 la programe de licenţă sau anul 2 la programe de master) // Retakes for the 1st & 2nd semester courses (All students, except 3rd year BA students & 2nd year MA students) // Session de réexamens (rattrapage) pour les cours du 1er et du 2e semestre (Pour tous les étudiants, à l’exception des étudiants en troisième année du cycle licence ou en deuxième année du cycle master).

14-22.09.2017
Sesiune de reexaminări pentru cursurile din semestrele 1 & 2 (pentru toţi studenţii, cu excepţia celor înscrişi în anul 3 la programe de licenţă sau anul 2 la programe de master; exclusiv pentru studenţii integralişti după sesiunea din semestrul 2) // Reexaminations for the 1st & 2nd semester courses (all students, except 3rd year BA students & 2nd year MA students; exclusively for students without failed exams after the 2nd semester session) // Session de réexamens pour les cours du 1er et du 2e semestre (pour tous les étudiants, à l’exception des étudiants en troisième année du cycle licence ou en deuxième année du cycle master; exclusivement pour les étudiants qui n'ont pas eu des examens de rattrapage pendant l'année courante pour des cours de l'année courante).