CALENDAR ACADEMIC 2017-2018
ACADEMIC CALENDAR

EVENIMENTE ANUALE FSPUB / FSPUB YEARLY EVENTS / EVENEMENTS ANNUELS FSPUB 2016-2017

4-9.12.2017
Zilele Carierei (evenimente publice deschise inclusiv pentru elevi)

19-23.03.2018
Zilele Porților Deschise pentru elevi

14-20.05.2018
Polimateca - Festival de Științe și Arte Politice

18-19.05.2018
SCOPE: Science of Politics - 5th International Interdisciplinary Conference of Political Research / La Science du politique - 5e Conference Internationale Interdisciplinaire de Sciences Politiques / Știința politicului - A 5-a conferință internațională interdisciplinară de cercetare politică

ACTIVITATE DIDACTICĂ / COURSES / ACTIVITÉ ACADÉMIQUE

SEMESTRUL 1 / 1ST SEMESTER / 1ER SEMESTRE
02.10-20.12 2017
04.01-20.01.2018


SEMESTRUL 2 / 2ND SEMESTER / 2E SEMESTRE
19.02-04.04.2018 &
12.04-03.06.2018*

* Toate programele de studii, cu excepția cursurilor din anii 3 la programe de licenţă sau anul 2 la programe de master care se încheie în 05.05.2018 și a programului doctoral care se încheie în 30.09.2018 // All study programs, except for courses for 3rd year BA and 2nd year MA students which end on the 5th of May 2018 and for doctoral activities which end on the 30th of September 2018 // Tous les programmes d’études a l’exception des étudiants en troisième année du cycle licence ou en deuxième année du cycle master dont les cours finissent le 5 mai 2018 et des étudiants du cycle doctoral dont les cours finissent le 30 septembre 2018.

SESIUNI DE LICENŢĂ & DIZERTAŢIE / BA & MA DEFENCE SESSIONS / SOUTENENCE LICENCE & MASTER

25.01-15.02.2018
Pentru absolvenţi din promoţiile anterioare.

15-30.06.2018
Pentru absolvenţi din promoţia curentă şi promoţiile anterioare.

VACANŢE ŞCOLARE / HOLIDAYS / VACANCES SCOLAIRES

Vacanţa de iarnă / Winter holiday / Vacances d’hiver 
21.12.2017–03.01.2018

Vacanţă intersemestrială / Spring holiday / Vacances entre les semestres 
12–18.02.2017

Vacanţă de Paşti / Easter holiday / Vacances de Pacques
05-11.04.2018

Vacanţă de vară / Summer holiday / Vacances d’été 
1.07-31.08.2018

Sărbători legale / National holidays / Les jours fériés & fêtes nationales
30.11.2017
01.12.2017
25-26.12.2017
01-02.01.2018
24.01.2018
09.04.2018
01.05.2018
28.05.2018
01.06.2018
15.08.2018

Notă: Pe parcursul anului 2017-2018, doctoranzii beneficiază doar de vacanţa de iarnă, vacanţa de Paşti şi sărbătorile legale.

SESIUNI DE EXAMENE / EXAMINATION SESSIONS / SESSIONS D’EXAMENS

SEMESTRUL 1 / 1ST SEMESTER / 1ER SEMESTRE
21.01-11.02.2018

SEMESTRUL 2 / 2ND SEMESTER / 2E SEMESTRE
6-27.05.2018
Numai studenţi în anul 3 la programe de licenţă sau anul 2 la programe de master // Only 3rd year BA & 2nd year MA students // Seulement pour les étudiants en troisième année du cycle licence ou en deuxième année du cycle master

04-30.06.2018
Pentru toţi studenţii, cu excepţia celor înscrişi în anul 3 la programe de licenţă sau anul 2 la programe de master // All students, except 3rd year BA students & 2nd year MA students // Pour tous les étudiants, à l’exception des étudiants en troisième année du cycle licence ou en deuxième année du cycle master.

REEXAMINĂRI
28.05-03.06.2018
Sesiune de examene restante si reexaminări pentru cursurile din semestrele 1&2 (numai studenţi în anul 3 la programe de licenţă sau anul 2 la programe de master) // Retakes and reexaminations for the 1st & 2nd semester courses (3rd year BA & 2nd year MA students only) // Session de réexamens (rattrapage) pour les cours du 1er et du 2e semestre (seulement pour les étudiants en troisième année du cycle licence ou en deuxième année du cycle master)

01-13.09.2018
Sesiune de examene restanţe pentru cursurile din semestrele 1 & 2 (pentru toţi studenţii, cu excepţia celor înscrişi în anul 3 la programe de licenţă sau anul 2 la programe de master) // Retakes for the 1st & 2nd semester courses (All students, except 3rd year BA students & 2nd year MA students) // Session de réexamens (rattrapage) pour les cours du 1er et du 2e semestre (Pour tous les étudiants, à l’exception des étudiants en troisième année du cycle licence ou en deuxième année du cycle master).

14-21.09.2018
Sesiune de reexaminări pentru cursurile din semestrele 1 & 2 (pentru toţi studenţii, cu excepţia celor înscrişi în anul 3 la programe de licenţă sau anul 2 la programe de master; exclusiv pentru studenţii integralişti după sesiunea din semestrul 2) // Reexaminations for the 1st & 2nd semester courses (all students, except 3rd year BA students & 2nd year MA students; exclusively for students without failed exams after the 2nd semester session) // Session de réexamens pour les cours du 1er et du 2e semestre (pour tous les étudiants, à l’exception des étudiants en troisième année du cycle licence ou en deuxième année du cycle master; exclusivement pour les étudiants qui n'ont pas eu des examens de rattrapage pendant l'année courante pour des cours de l'année courante).