COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ

La începutul ciclului de studii, după parcurgerea procedurilor de înscriere, Serviciul IT al FSPUB creează fiecărui nou student un cont de e-mail în formatul nume.prenume@fspub.unibuc.ro. Această adresă de e-mail rămâne activă pe întreaga durată a parcursului universitar şi timp de 6 luni de la absolvire. 

Contul de e-mail reprezintă modalitatea instituţională de comunicare cu secretariatul şi cu profesorii FSPUB. De asemenea, permite accesul la resurse şi informaţii dedicate exclusiv membrilor comunităţii FSPUB (cataloage online, oportunităţi de finanţare şi studii etc.).

Adresa electronică reprezintă garanţia că mesajul este transmis de un membru FSPUB. Profesorii şi echipa Secretariatului FSPUB nu sunt obligaţi să raspundă studenţilor care scriu de pe adrese private. De asemenea, Secretariatul, profesorii sau conducerea FSPUB pot transmite astfel mesaje studenţilor, de aceea adresa instituţională trebuie consultată cât mai frecvent.

Din motive de securitate, este recomandabil ca parolele adreselor electronice să fie schimbate periodic şi să conţină cel puţin 8 caractere, atât litere, cât şi cifre şi semne de punctuaţie. 

Pentru logare, se accesează icon GMAIL de pe prima pagină a site-ului FSPUB sau direct mail.fspub.unibuc.ro, folosindu-se ca username adresa individuală primită fără "@fspub.unibuc.ro" şi parola temporară furnizată de cei responsabili pentru distribuirea adreselor la secţia/programul din care faceţi parte. La prima logare se va cere automat schimbarea parolei.

Studenţii din anul anterior care continuă studiile la un ciclu superior de studii la FSPUB îşi pastrează vechile adrese. 

Pentru probleme privind utilizarea contului FSPUB va puteţi adresa Biroului de Relaţii Internationale şi Comunicare (BRIC) - Serviciul IT (it@fspub.unibuc.ro) în timpul programului cu publicul, personal sau prin reprezentantul de an.

Folosirea abuzivă a adreselor instituţionale pentru a trimite mesaje nedorite altor persoane poate duce la suspendarea pe perioadă determinată sau definitivă a contului. 


WiFi FSPUB

Membrii comunităţii FSPUB dispun de accesul la conexiunea wireless securizată FSPUB pentru laptopuri şi mobile în sediile FSPUB. Accesul la reţeaua wireless se face în baza unei parole de acces comunicată de Serviciul IT reprezentantului de an.


REPREZENTANŢII STUDENŢILOR

Pentru eficientizarea comunicării între studenţi şi structurile FSPUB, precum şi pentru reprezentarea intereselor studenţilor, în cadrul FSPUB studenţii îşi aleg în fiecare an universitar reprezentanţii de an/serie/grupă şi reprezentanţii în Consiliul studenţesc FSPUB. În baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a FSPUB, atribuţiile generale ale acestora sunt următoarele:
 
Reprezentanţii de an/serie /grupă
  • constituie punctul de contact pentru comunicarea cu toate structurile FSPUB, în special Consiliul Studenţesc, Secretariatul şi Prodecanul responsabil pentru relaţia cu studenţii; 
  • sprijină administrativ FSPUB în activităţile relevante pentru întregul an/serie/grupă (ex. înscriere în an, distribuire opţionale, burse, cazare etc.), inclusiv prin centralizarea solicitărilor, a cererilor şi a formularelor studenţilor, pe care le predau structurilor FSPUB abilitate; 
  • diseminează informaţiile primite de la structurile FSPUB, inclusiv de la Consiliul Studenţesc. 
Membrii Consiliului Studenţesc reprezintă interesele studenţilor în structurile de conducere ale FSPUB şi ale Universităţii din Bucureşti şi în acest scop 
  • constituie punctul de contact pentru comunicarea cu reprezentanţii de an/serie/grupă; 
  • prezintă problemele studenţilor în Consiliul FSPUB, respectiv Senatul Universităţii din Bucureşti; 
  • sprijină administrativ FSPUB în activităţi relevante pentru toţi studenţii unor programe sau cicluri de studii; 
  • diseminează către Consiliul Reprezentanţilor informaţiile distribuite de structurile FSPUB şi ale Universităţii din Bucureşti.
Pentru toate chestiunile care nu pot fi gestionate prin intermediul reprezentanţilor, studenţii se pot adresa direct Secretariatului în timpul programului cu publicul.