Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate


Corpul didactic titular al Faculăţii de Ştiinţe Politice al Universităţii din Bucureşti este grupat într-un Departament (Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate).

Departamentul are atribuţii în gestionarea activităţii didactice şi de cercetare.

Pentru coordonarea acestor activităţi membri departamentului aleg un Consiliu al Departamentului şi un Director de Departament.

Competenţele Departamentului, Consiliului Departamentului şi ale Directorului de Departament sunt reglementate de Carta Universităţii din Bucureşti (în special art.57-60) şi prin decizii ale Senatului Universităţii din Bucureşti, în conformitate cu această cartă şi legislaţia naţională relevantă.


All tenured positions within the Faculty of Political Science at the University of Bucharest belong to a Department (Department of Political Science, International Relations and Security Studies).

The Department has competences in the management of the teaching and research activities.

These activities are coordinated by the Departmental Council and the Head of Department, which are elected by the members of the department.

The competences of the Department, its Council and its Head are set by the Senate of the University of Bucharest, within The Charter of the University of Bucharest (in Romanian), and through its decisions, based on this Charter and relevant national legislation.