ÎNTREBĂRI FRECVENTE


ÎNSCRIERE ÎN AN

Întrebare

Răspuns:

Dacă sunt bursier Erasmus în semestrul 1 şi sunt deja plecat(ă) din ţară în perioada depunerii contractelor anuale de studii, ce pot face pentru a fi înscris(ă) în an?

Răspuns: Studenţii aflaţi în această situaţie pot lăsa reprezentantului de an exemplarul în original (semnat) pentru a fi depus la secretariat sau pot trimite secretarului de an responsabil pentru secţia/programul din care fac parte copia scanată a contractului de studii (semnat), urmând ca la întoarcerea în ţară să aducă contractul în original (semnat). BURSE

Întrebare

Răspuns:

Dacă voi fi bursier Erasmus în străinătate, am dreptul la burse acordate de FSPUB?

Răspuns: DA. Pe parcursul stagiului Erasmus studenţi beneficiază în continuare de bursa de merit şi de bursa socială obţinută pentru anul academic în care desfăşoară stagiul Erasmus. Află mai multe despre Bursele Erasmus.
Contact


CAZARE

În ce condiţii am dreptul la cazare în căminele Universităţii din Bucureşti?

Răspuns:

Dacă voi fi bursier Erasmus în străinătate, am dreptul la cazare în căminele Universităţii din Bucureşti?

Răspuns: DA, pentru semestrul de studii petrecut la Bucureşti în anul universitar în care este efectuat stagiul Erasmus. Conform procedurii de cazare a studenţilor Erasmus, cei plecati în stagiul Erasmus în semestrul 1 şi care se reîntorc în semestrul 2, trebuie să trimită în luna decembrie un email pe adresa cazare@fspub.unibuc.ro, specificând data întoarcerii (data de la care este necesară cazarea în cămin) şi opţiunea pentru un anumit cămin. Cei plecaţi în stagiul Erasmus în semestrul 2 şi care au cazare în cămin vor schimba camerele cu cei care revin din stagiul Erasmus.  Află mai multe despre Bursele Erasmus.EXAMENE

Cum ştiu ce notă am obţinut?

Răspuns: Notele sunt accesibile online din platforma disponibilă prin contul FSPUB. Pentru întrebări privind accesarea platformei online vă puteţi adresa Biroului Relaţii Internaţionale şi Comunicare al FSPUB (BRIC) - Serviciul IT. La sfârşitul fiecărei sesiuni, notele sunt afişate timp de o lună şi la avizierul FSPUB din str.Sf.Ştefan 24. Profesorii pot comunica notele cursanţilor lor, dar nu sunt obligaţi să o facă.
ContactSecretariat FSPUB 

Cred că am obţinut altă notă decât cea afişată online sau la avizier. Cui mă adresez?

Răspuns: Într-o astfel de situaţie, vă veţi adresa secretarului de an responsabil pentru secţia/programul din care faceţi parte, împreună cu carnetul de student unde a fost trecută nota de către profesorul examinator. Dacă se constată că nota trecută în catalog este diferită de cea afişată online se vor opera modificări în platforma online. Dacă nota din carnet nu este identică cu cea din catalog sau nu există notă trecută în carnet şi, în baza comunicării dintre student şi profesor, studentul este îndreptăţit să creadă (i.e. are o dovadă scrisă) că nota obţinută este diferită de cea trecută în catalog, studentul va lua legătura cu profesorul examinator care va opera ulterior eventualele modificări în catalog, iar apoi Secretariatul va opera modificările necesare în platforma online.


De câte ori am dreptul să susţin un examen?

Răspuns:


RESTANŢE & MĂRIRI

Câte restanţe pot susţine într-o sesiune?

Răspuns

În ce sesiuni am dreptul să susţin examene restante sau de diferenţă?

Răspuns: Dreptul de a susţine examene restante depinde de parcursul studentului (parcurs normal, student reînmatriculat, student transferat, student cu semestre suplimentare de finalizare a studiilor) şi de semestrul în care a avut loc cursul, astfel
 • În sesiunea de iarnă (ianuarie-februarie), pot fi suţinute următoarele tipuri de examene restante
  • examene restante de semestrul I din anii anteriori, exclusiv pentru studenţii aflaţi în an terminal (an III licenţă / an II master)
  • studenţii cu semestru suplimentar pentru finalizarea studiilor ("semestru de graţie")
   • studenţii aflaţi în această situaţie vor putea susţine examenele, o singură dată, în această sesiune;
   • studentul care nu reuşeşte să promoveze examenele în această sesiune va fi exmatriculat;
   • examenele care figurează în planul de învăţământ în semestrul II, vor putea fi programate în această sesiune doar cu acordul cadrului didactic; în eventualitatea în care cadrul didactic nu îşi dă acordul, studentul va solicita un al doilea semestru suplimentar, cu taxă, dar numai pentru acest(e) examen(e).
  •  studenţii reînmatriculaţi în anul III
   • pentru examenele de diferenţă se depune obligatoriu cerere şi se plateşte fiecare examen socotit a fi de diferenţă; 
   • în această sesiune de examene din iarnă se susţin doar examenele de diferenţă din semestrul I; 
   • examenele de diferenţă din anii I şi/sau II, pentru cursurile din semestrul II se vor susţine în sesiunea de examene din vară (01.06 – 29.06. 2014); 
   • examenele de diferenţă se pot susţine o singură dată şi anume în anul în care studentul a fost reînmatriculat sau transferat; 
   • studentul care nu reuşeşte să promoveze examenele de diferenţă în anul în care a fost reînmatriculat sau transferat va fi exmatriculat. 

În ce sesiuni am dreptul să particip la reexaminare în vederea măririi notei?

Răspuns

Pot susţine examene de mărire a notei dacă am examene restante?

Răspuns

Pot susţine examene de mărire a notei pentru examene din alţi ani?

Răspuns: NU. Reexaminările în vederea măririi notei pot fi susţinute exclusiv pentru cursurile din anul curent academic.


SEMESTRE DE GRAŢIE

Întrebare

Răspuns:


EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR

Care sunt actele necesare înscrierii la examenul de licenţă?

Răspuns: Conţinutul dosarului de înscriere la examenul de licenţă este precizat în secţiunea Proceduri (licenţă), ce poate fi accesată fie din meniul Student FSPUB > Examene de finalizare a studiilor, fie din meniul Student FSPUB>Ghid de şcolaritate>Examene de finalizare a studiilor.

Care sunt actele necesare înscrierii la examenul de dizertaţie?

RăspunsConţinutul dosarului de înscriere la examenul de dizartaţie este precizat în secţiunea Proceduri (master), ce poate fi accesată fie din meniul Student FSPUB > Examene de finalizare a studiilor, fie din meniul Student FSPUB>Ghid de şcolaritate>Examene de finalizare a studiilor.
ContactSecretariat FSPUB (secretariat@fspub.unibuc.ro

Am absolvit FSPUB într-o promoţie anterioară. Cum mă pot înscrie la examenul de licenţă/dizertaţie?

Răspuns:
ContactSecretariat FSPUB (secretariat@fspub.unibuc.ro


MOBILITĂŢI INTERNAŢIONALE

Ce mobilităţi internaţionale pot efectua ca student FSPUB?

Răspuns: Studenţii FSPUB pot efectua stagii de schimb internaţional academic recunoscut cu universităţile cu care FSPUB are încheiate astfel de acorduri. Actualmente FSPUB are încheiate acorduri de tip ERASMUS cu finanţare din partea Comisiei Europene cu peste 60 de universităţi din 15 state europene şi un acord tip CEEPUS cu universităţi din Europa Centrală şi de Est, cu finanţarea guvernelor statelor partenere. Pentru mai multe informaţii legate de mobilităţi internaţionale puteţi vizita secţiunea dedicată acestora ContactBiroul Relaţii Internaţionale şi Comunicare al FSPUB (BRIC) - Serviciul Mobilităţi Internaţionale / erasmus@fspub.unibuc.ro.

Când are loc competiţia pentru mobilităţi Erasmus?

Răspuns: Competiţa are loc în fiecare an academic în al doilea semestru al anului curent pentru stagii efectuate în anul următor academic. Perioada competiţiei variază în fiecare an, dar de regulă are loc în lunile martie-aprilie şi este întotdeauna anunţată public, prin mijloacele uzuale de comunicare în cadrul comunităţii FSPUB (site, liste de mail, afişare la avizierul facultăţii). Află mai multe despre competiţia Erasmus aici.

Pot obţine sau efectua un stagiu Erasmus dacă am examene restante?

Răspuns: NU. Unul din criterile de eligibilitate pentru a putea participa în competiţia pentru burse de mobilitate Erasmus este de a fi integralist la momentul depunerii dosarului de candidatură. De asemenea, studenţii care au câştigat competiţia Erasmus ca titulari sau rezerve trebuie să promoveze toate examenele pentru cursuri urmate la FSPUB până la momentul plecării în stagiul Erasmus. Află mai multe despre condiţiile de eligibilitate pentru o bursă Erasmus.

Unde pot obţine mai multe informaţii despre bursele Erasmus?

Răspuns: Biroul Relaţii Internaţionale şi Comunicare al FSPUB (BRIC) gestionează actualmente bursele Erasmus. Pentru mai multe informaţii privind bursele Erasmus puteţi vizita pagina programului Erasmus de pe acest site, puteţi verifica secţiunea întrebări frecvente Erasmus, ne puteţi scrie pe adresa erasmus@fspub.unibuc.ro sau puteţi vizita BRIC în timpul programului cu publicul.ADRESE DE MAIL

Cum îmi pot accesa contul FSPUB?

RăspunsPentru logare, se accesează icon GMAIL de pe prima pagină a site-ului FSPUB sau direct mail.fspub.unibuc.ro, folosindu-se ca username adresa individuală de mail primită fără "@fspub.unibuc.ro" şi parola temporară furnizată de cei responsabili pentru distribuirea adreselor la secţia/programul din care faceţi parte. La prima logare se va cere automat schimbarea parolei. Pentru mai multe detalii privind comunicarea instituţională, accesează secţiunea dedicată acestei chestiuni. Atenție! La sfârșitul ciclului de studii, dacă nu continuați studiile în cadrul FSPUB, contul este automat șters.

Nu îmi pot accesa contul FSPUB, probabil mi-am uitat parola. Cui mă adresez?

Răspuns: Cererile de resetari de parole se fac exclusiv personal sau prin reprezentantul de an prin prezentare la Serviciul IT in timpul programului cu publicul. Din motive de securitate, cererile de resetare a parolei trimise prin mail nu vor mai fi luate în considerare. Atenție! La sfârșitul ciclului de studii, dacă nu continuați studiile în cadrul FSPUB, contul este automat șters.