Structura


Centrul European de Cercetare, Analiza si Modelare a Culturii Politice este condus de un Director, ales de catre Adunarea Generala a Centrului.

Fondatorul Centrului European de Cercetare, Analiza si Modelare a Culturii Politice , Conf.Univ.Dr. Camelia Florela Voinea, FSPUB, devine primul Director al Centrului. 

Directorul este ajutat in misiunea sa de catre ceilalti membri ai Consiliului Director al Centrului. Pe langa Directorul Centrului, din Consiliul Director al Centrului fac parte: Prof. Dr. Ionela Baluta (Decan FSPUB), Conf. Dr. Raluca Alexandrescu (Pro-Decan FSPUB), si Prof. Dr. Mihai Chioveanu (Director Departament) pe durata mandatului functiei pe care o detin fiecare in conducerea FSPUB.

Adunarea Generala a centrului este constituita din membrii cu drept de vot ai centrului.

Poate deveni membru al Centrului, cu drept de vot in Adunarea Generala, orice cadru universitar angajat al Universitatii din Bucuresti care isi exprima intentia de a contribui la indeplinirea obiectivelor Centrului si acordul privind respectarea prevederilor statutului sau. Pot deveni membri asociati al Centrului, fara drept de vot, cadre universitare de la alte universitati precum si cercetatori in domeniul culturii politice de la institute de cercetare acreditate in Romania sau in strainatate, care isi exprima intentia de a contribui la indeplinirea obiectivelor Centrului si acordul privind respectarea prevederilor statutului sau (colaboratori ocazionali, studenti, masteranzi sau doctoranzi care doresc sa intreprinda cercetare sub egida Centrului, etc.). De asemenea, Adunarea Generala poate nominaliza drept membri onorifici, fara drept de vot, cadre universitare si cercetatori de la universitati si institute de cercetare din Romania si din strainatate care pot contribui, prin activitatea si reputatia lor, la cresterea prestigiului Centrului.