PROTECȚIA DATELOR (GDPR)

Informare privind protecția datelor cu caracter personal colectate în procesul de admitere la programe de studii


Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Universitatea din București este un operator de date. Datele de contact ale Universităţii din București sunt următoarele:

Bd.Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Sector 5, 050107, Bucureşti.

De ce colectăm informații despre dumneavoastră

Universitatea din București colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin conform legii, respectiv în scopul furnizarii serviciilor educaţionale.

Sunteţi obligat (ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopului menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea, organizarea şi funcționarea serviciilor educaţionale.

Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:
 • Legea educației nr. 1 / 2011, modificată și republicată
 • Regulamentul UE nr. 679 / 2016
 • Codul studentului, aprobat prin OM nr. 3666 / 2012
 • HG nr. 681 / 2011
 • HG nr. 134 / 2016
 • Regulamentul privind activitatea profesională a studenților
 • Regulamentul actelor de studii pentru învățământul superior, aprobat prin OM nr. 657 / 2014
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Universității din București (ROF)
 • Regulamentul studiilor universitare de doctorat
Din punct de vedere al Regulamentului UE nr. 679 / 2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal îndeplinește una dintre următoarele condiții: persoana vizată și-a dat consimţământul, este necesară în baza unui contract, este necesară în baza unei obligaţii legale, este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public sau este necesară pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părţi.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Suntem obligaţi prin lege să raportăm anumite informaţii autorităţilor competente. Există cazuri în care trebuie să transmitem informaţii precum: nume, prenume, CNP, serie și număr CI, domiciliu, situație școlară, CV. Destinatarii informaţiilor sunt:
 • Ministerul Educației Naționale și consiliile subordonate acestuia
 • Servicii de asistenţă medicală (CASMB)
 • Poliţie, Parchet, Instanțe

Cum protejam informațiile confidențiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu acces autorizat pentru personalul desemnat în acest sens.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

Locația de stocare și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate pe serverele Universității din București.

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale Universității din București și cu cele mai bune practici din acest domeniu.

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE nr. 679 / 2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia

Conform Regulamentului nr. 679 / 2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.

Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București, prin intermediul adresei de e-mail dpo@unibuc.ro. Pentru a vă putea răspunde într-un mod eficient, va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume, prenume, CNP și adresă). Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE nr. 679 / 2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.


Politica privind confidențialitatea datelor obținute prin intermediul site-ului

Acest site este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc.

Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică.

Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea din București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.

Informațiile colectate şi durata de stocare

În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natura personală se realizeaza pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.

Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm

Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.

Transferuri internaționale

Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google.

Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners.

Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Linkedin). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizaţii pot fi găsite la adresele:
https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/en/privacy
https://www.linkedin.com/help/linkedin/topics/6701/6702

Accesați datele dumneavoastră personale

Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro.

Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.

Drepturile persoanei vizate

Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră.

Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere

Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.


Informare privind cookie-urile

Acest site (www.fspub.unibuc.ro) utilizează diferite tipuri de cookie-uri pentru a vă distinge de ceilalți utilizatori ai site-ului. Un cookie este un mic fișier de litere și numere stocat pe echipamentul dvs. Cookie-urile web sunt utilizate pentru a îmbunătăți site-urile web și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului prin personalizarea conținutului pentru vizitatori și pentru a oferi informații proprietarilor de site-uri web.

Există o serie de motive pentru care un cookie poate fi stocat pe echipamentul dvs. după o vizită pe acest acest site
 • cookie-urile care fac site-ul nostru să funcționeze corect și vă permit să utilizați serviciile online securizate furnizate de aplicația Google.
 • cookie-uri care vă recunosc preferințele personale atunci când vă întoarceți pe site-ul nostru și face mai ușor de utilizat site-ul deoarece personalizeaza informațiile pe care le primiți.
 • cookie-uri care ajută la asigurarea rapidă a încărcării conținutului paginii dvs.
 • cookie-urile care colectează date despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru si care ne ajuta să îmbunătățim serviciile digitale Cookie-uri sunt plasate pe dispozitivul dvs. fie de către site-ul nostru, fie de către părțile terțe ale căror servicii le folosim ca parte a site-ului.

Cookie-uri folosite

Nume cookie: _ga
Furnizor: unibuc.ro
Tip: HTTP
Expirare: 2 ani
Descriere: Înregistrează un ID unic utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul utilizează site-ul web
Datele sunt trimise în: România

Nume cookie: Collect
Furnizor: google-analytics.com
Tip: Pixel
Expirare: Sesiune
Descriere:Folosit pentru a trimite date către Google Analytics despre dispozitivul și comportamentul vizitatorului. Urmăreste vizitatorul pe dispozitive și canale de marketing.
Datele sunt trimise în: SUA

Modificarea setărilor cookie-urilor

Majoritatea browserelor web permit controlul cookie-urilor prin setările browserului. Pentru a afla mai multe despre utilizarea cookie-urilor, respectiv despre cum puteti vedea ce cookie-uri au fost instalate și cum să le gestionați și să le ștergeți, utilizati urmatoarele linkuri:

https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=ro_RO

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ro

https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor

Este posibil ca anumite părți ale acestui site să nu funcționeze corect dacă ați dezactivat utilizarea cookie din browser.