FSPUB‎ > ‎

[Alegeri 2021]

Alegeri la nivelul Şcolii Doctorale de Știinţă Politică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice


Depunerea candidaturilor: Candidaturile pentru funcțiile de director al școlii doctorale și de membru al consiliului școlii doctorale se depun în perioada 26 noiembrie - 03 decembrie 2021 (pentru ultima zi ca oră de depunere este 14.00) și se înregistrează la secretariatul Facultății. Candidaturile vor fi însotite de câte un CV, iar în cazul conducătorilor  de doctorat și de o fișă de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru abilitarea în domeniul în care candidatul conduce doctorate. Candidaturile pot fi transmite și electronic pe adresa secretariatului Şcolii Doctorale, în atenţia doamnei Gabriela Ifrim (gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro).


Desfăşurarea alegerilor: 8 decembrie 2021, între orele 9-14, în format fizic, în sala profesorilor, Calea Plevnei pentru membrii Școlii Doctorale, și între orele 8 -18 online pentru studenții-doctoranzi.
Alegeri pentru ocuparea funcţiei de director al Şcolii Doctorale de Știinţă Politică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice


Depunerea candidaturilor: 23-27 noiembrie 2020.

Candidaturile se vor transmite electronic pe adresa secretariatului Şcolii Doctorale, în atenţia doamnei Gabriela Ifrim (gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro), însoţite de un CV şi de o scrisoare de motivaţie. Pentru ultima zi de înscriere a candidaturilor se vor lua în considerare doar candidaturile primite electronic până la orele 16 00.

Desfăşurarea alegerilor: 2 decembrie 2020.

Alegerile se vor desfăşura la sediul FSP, în intervalul orar 8:30 - 12:30. Membrii Şcolii Doctorale de Ştiinţă Politică care vor dori să voteze prin corespondenţă pot trimite votul în plic închis, prin poştă, curier sau delegarea, doar în vederea depunerii, a unui alt membru al Şcolii Doctorale, indicat în mod expres în prealabil comisiei electorale. Se vor lua în considerare voturile prin corespondenţă primite până în data de 2 decembrie, ora 12:30. 

              Candidați înscriși: prof. univ. dr. Georgeta Ghebrea

              

              Rezultate: Se constată întrunirea cvorumului necesar pentru validarea alegerilor. Au participat la alegeri 6 cadre didactice din 10. Voturile s-au distribuit după cum urmează: prof. univ. dr. Georgeta Ghebrea - 6 voturi.         


Alegeri pentru un nou Consiliu al FSPUB și pentru ocuparea unui loc vacant în cadrul Consiliului Departamentului de Guvernare Comparată și Studii Europene (2 noiembrie 2020)


Departamentul de Teorie și Istorie Politică și Constituțională - 4 poziții eligibile de membru în Consiliul FSPUB


Departamentul de Guvernare Comparată și Studii Europene - 4 poziții eligibile de membru în Consiliul FSPUB


Departamentul de Politici Publice, Relații Internaționale și Studii de Securitate - 3 poziții eligibile de membru în Consiliul FSPUBDepartamentul de Guvernare Comparată și Studii Europene - un loc vacant în Consiliul Departamentului Înscrierea candidaților se va face în perioada 26-30 octombrie, iar alegerile vor fi organizate luni, 2 noiembrie, între orele 08:30-12:00. 


Calendar_FSPUB_Aprobat_Senat_21_10_2020


Alegeri pentru Director de Departament și Consiliul Departamentului  (9 octombrie 2020)

 

Candidaturile au fost depuse în perioada 1–6 octombrie 2020 la secretariatul FSPUB.

 

Departamentul de Teorie și Istorie Politică și Constituțională

 

Rezultate:

 

În urma numărării voturilor valabil exprimate, candidații au întrunit următoarele: 

 

Pentru poziția de director de departament:

 

Conf. univ. dr. Cătălin Avramescu – 8 voturi 

 

Pentru cele 2 poziții eligibile de membru în Consiliul Departamentului:

 

Prof. univ. dr. Florin Țurcanu – 8 voturi

Asist. univ. dr. Cosmin-Ștefan Dogaru – 7 voturi 

 

Au fost prezente 8 cadre didactice titulare, dintr-un total de 11 cadre didactice titulare cu drept de vot. 

 

Candidaturi depuse: 

 

Pentru poziția de director de departament:

 

Conf. univ. dr. Cătălin Avramescu

 

Pentru cele 2 poziții eligibile de membru în Consiliul Departamentului:

 

Prof. univ. dr. Florin Țurcanu

Asist. univ. dr. Cosmin-Ștefan Dogaru 

 

Departamentul de Guvernare Comparată și Studii Europene

 

Rezultate:

 

În urma numărării voturilor valabil exprimate, candidații au întrunit următoarele: 

 

Pentru poziția de director de departament:

 

Conf. univ. dr. Claudiu Tufiș – 13 voturi 

 

Pentru cele 4 poziții eligibile de membru în Consiliul Departamentului:

 

Conf. univ. dr. Raluca Alexandrescu – 13 voturi 

Conf. univ. dr. Anca Dohotariu – 13 voturi 

Conf. univ. dr. Silvia Marton – 12 voturi 

Lect. univ. dr. Oana Suciu – 10 voturi 

 

Conform Metodologiei pentru Alegerea organelor de conducere, aprobată în iulie 2019 de către Senatul Universității din București, art. 12, un candidat nu poate fi ales prin absență. Prin urmare, doamna conf. univ. dr. Anca Dohotariu nu poate fi declarată admisă. 

 

Au fost prezente 13 cadre didactice titulare, dintr-un total de 15 cadre didactice titulare cu drept de vot. 

 

Candidaturi depuse: 

 

Pentru poziția de director de departament:

 

Conf. univ. dr. Claudiu Tufiș

 

Pentru cele 4 poziții eligibile de membru în Consiliul Departamentului:

 

Conf. univ. dr. Raluca Alexandrescu

Conf. univ. dr. Anca Dohotariu

Conf. univ. dr. Silvia Marton

Lect. univ. dr. Oana Suciu

 

Departamentul de Politici Publice, Relații Internaționale și Studii de Securitate 

 

Rezultate:

 

În urma numărării voturilor valabil exprimate, candidații au întrunit următoarele: 

 

Pentru poziția de director de departament:

 

Prof. univ. dr. Radu Carp – 8 voturi 

 

Pentru cele 2 poziții eligibile de membru în Consiliul Departamentului:

 

Conf. univ. dr. Florin Diaconu – 8 voturi  

Conf. univ. dr. Armand Goșu – 8 voturi  

 

Au fost prezente 8 cadre titulare, dintr-un total de 10 cadre didactice titulare cu drept de vot. 

 

Candidaturi depuse: 

 

Pentru poziția de director de departament:

 

Prof. univ. dr. Radu Carp

 

Pentru cele 2 poziții eligibile de membru în Consiliul Departamentului:

 

Conf. univ. dr. Florin Diaconu

Conf. univ. dr. Armand Goșu

 

Concurs privind ocuparea funcției de decan pentru perioada 2020-2024In ședința de Consiliu pentru avizarea candidaturilor la decanat, din data de 29 ianuarie 2020, au fost prezenți toți cei 15 membri ai acestui for.


Cei trei candidați au obținut următoarele rezultate:

Prof. univ. dr. Radu Carp - 9 voturi

Conf. univ. dr. Ruxandra Ivan - 5 voturi

Prof. univ. dr. Cristian Preda - 11 voturi.


Întrucât, conform art. 112 (4) din Carta UB și a art. V (4) din metodologia alegerilor 2019-2020, avizarea necesită majoritatea voturilor Consiliului, doar doi dintre cei trei candidați vor participa la concursul organizat de rector între 3 și 5 februarie.

Au fost depuse următoarele candidaturi pentru ocuparea funcției de Decan:

1. Prof. univ. Dr. Radu Carp - Plan managerial
2. Conf. univ. Dr. Ruxandra Ivan - Plan managerial
3. Prof. univ. Dr. Cristian Preda - Plan managerial

Calendarul pentru desfășurarea concursului, aprobat de Senatul a UB, este următorul:
 
13 – 20 ianuarie 2020 - depunerea candidaturilor pentru funcția de decan
27 – 31 ianuarie 2020 - avizarea candidaturilor de către Consiliile facultăților
3 – 7 februarie 2020 - interviu cu candidații propuși de consilii
12 februarie 2020 - validarea în Consiliul de Administrație
19 februarie 2020 - validarea în Senat

Informarea primită cu privire la constituirea dosarelor de concurs este disponibilă aici

Procedura de selecție a decanilor este specificată în Metodologia pentru alegerea organelor de conducere 2019-2020. Documentul este disponbil aici.

---------

În urma rezultatelor alegerilor din 15 și 17 octombrie din cadrul facultății a rămas vacant 1 loc de membru în Consiliului Facultății. Pentru ocuparea acestui loc se vor organiza alegeri în conformitate cu metodologia folosită și la tururile precedente (i.e. din 15 și 17 octombrie), în următorul calendar:

5-11 noiembrie 2019
Depunerea candidaturilor la secretariatul facultății între 8:00 și 16:00 de luni până joi și între 8:00 și 14:00 vineri (Anexa 1 din Metodologia Universității din București pentru alegerea organelor de conducere 2019/2020)

18 noiembrie 2019
Ședință de alegeri, începând cu ora 09:30. 

Candidați înscriși:
- conf.univ.dr. Luciana Ghica
- lector univ.d. Miruna-Tătaru-Cazaban

Comisia electorală: 
- conf.univ.dr. Bogdan Iancu
- conf.univ.dr. Camil Pârvu
- Asist.univ.dr. Irina MateiÎn primul semestru al anului academic 2019-2020 vor fi organizate alegeri în cadrul facultății pentru 
  • 6 membri ai Consiliului Departamentului de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate
  • 11 membri ai Consiliului Facultății
  • 3 reprezentanți ai facultății în Senatul Universității din București (cadre didactice)
  • 1 director al Departamentului de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate

Calendar
7-11 octombrie 2019
Depunerea candidaturilor la secretariatul facultății între 8:00 și 16:00 de luni până joi și între 8:00 și 14:00 vineri (Anexa 1 din Metodologia Universității din București pentru alegerea organelor de conducere 2019/2020)

15 octombrie 2019
Ședință de alegeri, începând cu ora 10:00. 

17 octombrie 2019
Ședință de alegeri (tur suplimentar) 


Documente
Liste electorale furnizate de Departamentul Resurse Umane al Universității din București
Cadre didactice fără drept de vot în data alegerilor (posturi rezervate - cumul și suspendări)