FSPUB‎ > ‎ALTE EVENIMENTE‎ > ‎

Organizare alegeri pentru: director departament, 1 loc în Consiliul FSPUB, Senatul UB

posted 19 Jun 2019, 06:23 by FSP UB

În ședința Senatului UB de astăzi, 19 iunie 2019, a fost aprobat calendarul pentru organizarea alegerilor pentru: funcția de director de departament (DSPRISS), un loc în Consiliul FSPUB și un loc în Senatul UB.

Calendarul și alegerile sunt stabilite în conformitate cu Carta UB (art. 75, alineat 1) și Metodologia pentru alegerea organelor de conducere 2015-2016 (http://www.old.unibuc.ro/n/despre/alegeri/docs/2015/sep/18_17_11_52METODOLOGIE_ALEGERI_2015_Aprobat_Senat16.09.2015_final.pdf)

Astfel, candidaturile pentru fiecare din cele 3 poziții se depun în perioada 20 și 30 iunie 2019, la secretariat. Procedura de depunere a candidaturii constă înscrierea sub semnătură în borderoul destinat poziției vizate. În zilele lucrătoare candidaturile se depun în timpul programului cu publicul, iar în week-end în intervalul orar 10.00-12.00.

Alegerile vor avea loc pe data de 5 iulie, într-o ședință ce va fi convocată după încheierea perioadei de depunere a candidaturilor.

În conformitate cu Punctul 4 al Metodologiei pentru alegerea organelor de conducere 2015-2016: „Persoanele care la data alegerilor au contractul de muncă suspendat nu își exercită votul în sesiunea corespunzătoare și nu vor fi luate în considerare la calculul cvorumului de prezenţă.”

În aceste condiții, cadrele didactice cu drept de vot sunt în număr de 39. Cvorumul de prezență este de jumătate plus unu din totalul cadrelor didactice cu drept de vot (adică 21).  

În conformitate cu punctul 6 al Metodologiei pentru alegerea organelor de conducere 2015-2016: “6. Sunt declarați aleși candidații pentru consiliile departamentelor şi facultăţilor şi pentru Senat, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi "pentru" şi până la completarea locurilor eligibile.”

În conformitate cu articolul 21 al Metodologiei pentru alegerea organelor de conducere 2015-2016: Este ales director de departament candidatul care obţine majoritatea voturilor din departament.

Comments