[CfA] SCOPE 2015: DEMOCRACY, GOVERNANCE AND IDENTITY IN CONTEMPORARY POLITICS | DÉMOCRATIE, GOUVERNANCE ET IDENTITÉ DANS LA POLITIQUE CONTEMPORAINE | DEMOCRAŢIE, GUVERNARE ŞI IDENTITATE ÎN SPAŢIUL POLITIC CONTEMPORAN

posted 1 Dec 2014, 12:17 by FSP UB   [ updated 18 Feb 2016, 21:59 ]

SCOPE: SCIENCE OF POLITICS – International Interdisciplinary Conference of Political Research 
is an annual joint session of workshops aimed at offering a space for academic exchanges on timely political research topics, as well as on the latest advancements within the discipline and the profession(s) of political science.

Initiated in 2014 by the 
Faculty of Political Science at the University of Bucharest (FSPUB) to mark the anniversary of 150 years since the establishment of this university, SCOPE is organized primarily through the FSPUB research centres and their partners.

The 2015 edition will take place in Bucharest between 8 and 9 May and invites political scientists, as well as scholars from other related disciplinary traditions to reflect upon and reassess the nexus democracy-governance-identity in contemporary politics (read the full 2015 CALL FOR PAPERS). 


SCOPE: LA SCIENCE DU POLITIQUE - Conférence Internationale Interdisciplinaire des Sciences Politiques est un événenement scientifique annuel qui se propose de stimuler le dialogue autour d'une thématique d'actualité pour la recherche dans les sciences politiques et d'encourager la réflexion sur les les développements récents de la discipline et de la profession.

Initiée en 2014 par la Faculté de Sciences Politiques de l'Université de Bucarest (FSPUB) pour fêter les150 ans depuis la création de cette université, SCOPE est organisée par les centres de recherche de la FSPUB et leurs partenaires. 

L'édition de 2015, aura lieu à Bucarest, le 8 et 9 mai, et propose aux politologues et aux collègues des disciplines voisines de réflechir ensemble sur les rapports entre démocratie, gouvernance et identité dans l'espace politique contemporain (v. l'APPEL A CONTRIBUTIONS 2015). 


SCOPE: ŞTIINŢA POLITICULUI – Conferinţă Internaţională Interdisciplinară de Ştiinţe Politice este un eveniment ştiinţific anual ce aduce laolaltă o serie de sesiuni de lucru în jurul unei tematici comune de actualitate pentru cercetarea politică, cu scopul de afacilita reflecţia academică asupra celor mai noi evoluţii ale disciplinei şi profesiei/profesiilor din ştiinţele politice.

Iniţiată în 2014 de Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti (FSPUB) pentru a marca la acel moment aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea acestei universităţi, SCOPE este organizată în principal de centrele de cercetare ale FSPUB şi partenerii acestora.

Ediţia din 2015, ce va avea loc la Bucureşti între 8 şi 9 mai, propune politologilor, precum şi colegilor din alte arii disciplinare înrudite să reflecteze asupra şi să evalueze legăturile dintre democraţie, guvernare şi identitate în spaţiul politic contemporan (v. întregul APEL LA CONTRIBUŢII 2015).