[CfP] Burse & granturi ICUB

posted 3 Mar 2016, 00:27 by FSP UB   [ updated 3 Mar 2016, 00:27 ]
Vă semnalăm lansarea competiției pentru programele de burse și granturi pentru tineri cercetători și profesori invitați oferite de Institutul de Cercetări al Universității din București (ICUB)

Începând cu anul 2016, Institutul de Cercetări al Universității din București (ICUB), prin cele patru secțiuni ale sale (Științe Exacte; Științe Sociale; Științe Umaniste; Științele Vieții, Mediului și ale Pământului), oferă programe de burse și granturi destinate tinerilor cercetători, precum și un program de burse pentru profesori invitați, personalități de marcă în domeniile lor de cercetare.

Scopul înființării acestor programe este crearea unui mediu dinamic și atractiv pentru membrii comunității științifice locale și internaționale, care să contribuie la creșterea masei critice de resurse umane competitive, a numărului de colaborări internaționale și de publicații în reviste de referință.

ICUB a lansat trei anunțuri de burse și granturi:
  • Granturi pentru tineri cercetători din Universitatea din București - se adresează unor tineri cercetători(maximum 7 ani de la susținerea doctoratului) care se află în ultimii doi ani într-o relație contractuală cu Universitatea din București.
  • Burse pentru tineri cercetători - se adresează unor tineri cercetători din afara Universității din București, care au obținut titlul de doctor cu maximum 5 ani înainte de momentul depunerii aplicației. Nu există o dată limită,aplicațiile putând fi trimise pe tot parcursul anului.
  • Burse pentru profesori invitați - se adresează unor cercetători/profesori cu experiență recunoscută la nivel internațional, care doresc să desfășoare un proiect de cercetare cu afilierea ICUB, să participe sau să organizeze un eveniment științific în cadrul ICUB sau să țină cursuri în cadrul diferitelor programe ale Universității din București.

Mai multe detalii despre programele de burse și granturi pot fi accesate pe pagina ICUB.