FSPUB‎ > ‎Evenimente FSPUB‎ > ‎

[Poziție oficială a Facultății de Științe Politice]

posted 17 Nov 2017, 02:10 by FSP UB   [ updated 17 Nov 2017, 02:10 ]
În data de 8 noiembrie a.c., Consiliul Facultății de Științe Politice a Universității din București (în continuare Consiliul FSPUB) s-a reunit pentru a avea o relatare directă de la cei implicați cu privire la faptele ce au avut loc în data de 11 octombrie 2017, în sediul facultății din str. Negru Vodă nr. 3, sala Al.I. Cuza, la cursul Geopolitică pe care conf.univ. dr. Florin Diaconu l-a susținut cu studenții anului 1 ai programului Master Relații Internaționale, fapte ce au făcut apoi obiectul unor relatări în presă și pe blogul personal al dlui. conf.univ.dr. Florin Diaconu.

În urma consemnării relatărilor celor direct implicați și având în vedere prerogativele limitate ale Consiliul FSPUB, s-a decis trimiterea acestui caz la Comisia de Etică a Universității din București, pentru clarificarea situației.

De asemenea, Consiliul FSPUB a constatat că reflectarea în presă a faptelor petrecute în incinta facultății a fost distorsionată, ceea ce a adus prejudicii de imagine Facultății de Științe Politice, Universității din București și comunității sale academice (studenți și profesori).

Totodată, Consiliul FSPUB subliniază faptul că Facultatea de Științe Politice se delimitează de orice gest sau atitudine discriminatorie, defăimătoare, de instigare la ură ori hărțuire și depune toate eforturile pentru respectarea, de către toți membrii comunității academice a FSPUB, a drepturilor și libertăților individuale, inclusiv a celor religioase, precum și a tuturor principiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute în Carta Universității din București și Codul de Etică al Universității din București.

De aceea, Consiliul FSPUB face apel la membrii comunității academice FSPUB pentru a respecta atât în spațiul facultății, cât și în spațiul public dreptul la imagine al tuturor părților implicate, precum și standardele de conduită profesională.