[27 februarie 2017 – Prelegere] Reputation-Building of Emergent ODA Donors from Europe and Latin America, University of Oxford (Luciana GHICA)

posted 20 Feb 2017, 02:29 by Echipa de Management al Cercetarii   [ updated 20 Feb 2017, 03:16 by FSP UB ]
Echipa de management al cercetării din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti semnalează: 

Conf.univ.Dr. Luciana Alexandra GHICA, cadru didactic FSPUB, va susţine prelegerea "Reputation-Building of Emergent ODA Donors from Europe and Latin America", în cadrul Departamentului de Dezvoltare Internațională, Universitatea din Oxford, Marea Britanie.

Prelegerea va avea loc în data de 27 februarie 2017 și prezintă rezultate din cadrul proiectului New Actors & Mechanisms of Democratic Accountability in International Development: Reputation Building of ODA Emergent Donors / Noi actori & mecanisme de responsabilizare democratică în dezvoltarea internaţională: Construcţia reputaţiei donatorilor emergenţi de asistenţă oficială (PN-II-RU-TE-2014-4-2851), coordonat de conf.univ.dr. Luciana Alexandra GHICA și derulat la Centrul de Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională a Facultății de Științe Politice, Universitatea din București.