[Apariție articol științific] The unmarried couple in post-communist Romania: a qualitative sociological approach (Anca DOHOTARIU)

posted 9 Mar 2015, 01:49 by FSP UB   [ updated 9 Mar 2015, 01:50 ]
Echipa de management al cercetării din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti semnalează apariţia articolului ştiinţific 

DOHOTARIU, Anca (2015) The unmarried couple in post-communist Romania: a qualitative sociological approachThe History of the Family, pp. 1-14,  DOI: 10.1080/1081602X.2015.1012645, 2015 [ISI Thompson Social Sciences Citation Index – 0.103 (2013), SCOPUS]