[Publicații] (Bogdan Iancu)

posted 14 Jan 2018, 15:48 by Echipa de Management al Cercetarii
Echipa de management al cercetării din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti semnalează apariția următoarei publicații:

Bogdan Iancu “Changed Vocabularies: A Few Semantic Ambiguities of Network Constitutionalism”, capitolul 12 în Iulia Motoc, Krzysztof Wojtyczek, Paulo Pinto de Albuquerque, coord., New Developments in Constitutional Law: Essays in Honour of András Sajó (Eleven Intl. Publishing, The Hague, January 2018), pp. 191-212
ISBN 978‐94‐6239‐758‐6

https://www.elevenpub.com/law/catalogus/new-developments-in-constitutional-law-1#