[Publicații] (Radu CARP)

posted 1 Jun 2018, 11:10 by Echipa de Management al Cercetarii
Echipa de management al cercetării din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti semnalează apariția următoarelor publicații:

Capitole de cărţi :

Radu CARP, Un proiect care transcede Centenarului: Catedrala", în Valentin Naumescu (coord.), România, Marile Puteri şi ordinea europeană, 1918 – 2018, Polirom, Iaşi, 2018, pp. 314 – 317;

Radu CARP, „ ,Will of the faithful' criterion of the ECHR: autonomy of religions vs. the right to property in the disputes between Orthodox and Greek - Catholics communities in Romania", în Alin Albu, Andrei Dîrlău, Oliviu Botoi (ed.), Centenarul Unirii românilor şi Europa de azi, Presa Universitară Clujeană, Cluj - Napoca/ Reîntregirea, Alba Iulia, 2018, pp. 205 – 214.

Articole:

Radu CARP,  Recunoaşterea Unirii Basarabiei cu România – aspecte istorice şi de drept internaţional, Polis, vol. VI, nr. 1 (19)/2018, pp. 5 - 19.