POLIMATECA 2015
FESTIVAL DE ŞTIINŢE & ARTE POLITICE
POLITICAL ARTS & SCIENCES FESTIVAL 
FESTIVAL DE SCIENCES & ARTS POLITIQUES 


5.05.2015, 11:30
Sala Amfiteatru


Erasmus+ guest lecture & debate

New Trends in Party Financing Regulation & Supervision
Luis DE SOUSA
(University of Aveiro; Chairman of Transparência e Integridade, Associação Cívica (TIAC) - Transparency International’s contact point for Portugal; Local Research Correspondent on Corruption for the European Commission) 

Details

Eveniment organizat de Centrul pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională (IDC) în cadrul programului Profesioniști în Relații Internaționale și Studii Europene (ProRISE), cu sprijinul programului Erasmus + al Comisiei Europene / Event organized by the Centre for International Cooperation and Deevelopment Studies (IDC) within its program Professionals in International Relations and European Studies (ProRISE), with the support of the Erasmus+ program of the European Commission.

Coordonare eveniment / Event coordination: Conf.univ.dr. Luciana Alexandra GHICA


5.05.2015, 11:30
Sala B - Ghiță Ionescu

Erasmus+ guest lecture

Political system and party politics in the Czech Republic
Pavla DOCEKLOVA
(Hradec Kralove University, Czech Republic) 

Details

Eveniment organizat de Centrul pentru Politicile Egalității de Șanse (CPES), cu sprijinul programului Erasmus+ al Comisiei Europene / Event organized by the Centre for Equal Opportunity Policies (CPES), with the support of the Erasmus+ program of the European Commission.

Coordonare eveniment / Event coordination: Lect.univ.dr. Anca DOHOTARIU, cu sprijinul / with the support of BRIC


5.05.2015, 17:30
Sala Negulescu

Guest lecture & debate

The political and social impact of America's changing racial landscape
Mr. Brian SURRAT
(Senior Policy Adviser of the Mayor of Seattle, Marshall Memorial Fellow of the German Marshall Fund of the United States)

Details

Eveniment organizat de Facultatea de Științe Politice a Universității din Bucureși împreună cu Policy Centre for Roma and Minorities / Event organized jointly by the Faculty of Political Science of the University of Bucharest and the Polciy Centre for Roma and Minorities

Coordonare eveniment / Event coordination: Lect.univ.dr. Claudia Maria UDRESCU7.05.2015, 10:00
Rectoratul Universității din București (Bd. Kogălniceanu 36-46)

Doctor Honoris Causa ceremony
Donatella DELLA PORTA (Centre on Social Movements Studies (COSMOS) at the Graduate School in Political Science and Sociology, Scuola Normale Superiore, Italy) 

Details

Eveniment organizat de Senatul Universității din București și Facultatea de Științe Politice, cu sprijinul Institutului de Cercetări al Universității din București (ICUB) / Event organized jointly by the Rectorate of the University of Bucharest and the Faculty of Political Science, with the support of the Research Institute of the University of Bucharest (ICUB).

Coordonare eveniment / Event coordination: Prof.univ.dr. Laurențiu VLAD, Conf.univ.dr. Luciana Alexandra GHICA7.05.2015, 12:00
Sala 1989 

Special international workshop on Social Movements
to honour the work of Donatella DELLA PORTA

Details

Eveniment organizat de Centrul pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională (IDC) și Centrul pentru Politicile Egalității de Șanse (CPES), cu sprijinul Institutului de Cercetări al Universității din București (ICUB) / Event organized jointly by the Centre for International Cooperation and Development Studies (IDC) and the Centre for Equal Opportunity Policies (CPES), with the support of the Research Institute of the University of Bucharest (ICUB).

Coordonare eveniment / Event coordination: Prof.univ.dr. Ionela BĂLUȚĂ, Conf.univ.dr. Luciana Alexandra GHICA, Lect.univ.dr. Claudiu TUFIȘ


7.05.2015, 15:30
Sala 1989

Erasmus+ guest lecture

Transatlantic relations during Barack Obama's presidency
Paulina MATERA
(University of Lodz, Poland)

Details

Eveniment organizat de Centrul pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională (IDC) în cadrul programului Profesioniști în Relații Internaționale și Studii Europene (ProRISE), cu sprijinul programului Erasmus + al Comisiei Europene / Event organized by the Centre for International Cooperation and Deevelopment Studies (IDC) within its program Professionals in International Relations and European Studies (ProRISE), with the support of the Erasmus+ program of the European Commission.

Coordonare eveniment / Event coordination: Conf.univ.dr. Ruxandra IVAN, cu sprijinul / with the support of BRIC


7.05.2015, 18:00 
Impact HUB, Sala San Francisco
(Str.Halelor nr.5)

Decernarea premiilor concursului

Europa noastră

Detalii

Eveniment organizat de EuroPunkt.ro & Eurocentrica, împreună cu Reprezentanța Comisiei Europene în România si sprijinit de FSPUB. 


8-9.05.2015
Str.Spiru Haret 8

SCOPE: Știința politicului / Science of politics / La science du politique
Conferință Internațională Interdisciplinară de Științe Politice, a 2-a ediție / 2nd International Interdisciplinary Conference of Political Research / Conférence Internationale Interdisciplinaire de Sciences Politiques, 2e éd.

Details 

Eveniment organizat de Facultatea de Științe Politice a Universității din București prin centrele sale de cercetare - Centrul Fundamenta Politica, Centrul pentru Politicile Egalității de Șanse (CPES), Centrul pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională (IDC), și Centrul de Studii Israeliene (CSI) - împreună cu Asociația Alumnii Universității din București, Asociația INternațională de Științe Politice (IPSA) - Comitetul de cercetare 33 (Studiul Științelor Politice ca Disciplină) și Confederația Europeană a Asociațiilor de Științe Politice (ECPSA), cu sprijinul Centrului Regional Francofon de Studii Avansate în Științe Sociale (CeReFrEA) și Institutului de Cercetări al Universității din București (ICUB). / Event organized by the Faculty of Political Science of the University of Bucharest throught its research centres - Centre Fundamenta Politica, Centre for Equal Opportunity Policies (CPES), Centre for International Cooperation and Development Studies (IDC) and the Centre for Israeli Studies (CSI) - jointly with the Alumni of the University of Bucharest Association, the International Political Science Association (IPSA) - Research Committee 33 (The Study of Political Science as a Discipline) and the European Confederation of Political Science Associations, and with the support of the Regional Francophone Centre for Advanced Studies in Social Sciences (CeReFREA) and the Research Institute of the University of Bucharest (ICUB)