ŞCOALA DOCTORALĂ 
DOCTORAL SCHOOL 
ECOLE DOCTORALE 


Şcoala Doctorală din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti (FSPUB) a fost înfiinţată în anul 2005 prin preluarea programului doctoral de ştiinţe politice al Universităţii din Bucureşti început în 1999.
Misiunea Şcolii Doctorale este de a forma cercetători autonomi intelectual, pe deplin capabili
  • să identifice o problemă;
  • să construiască un obiect de cercetare;
  • să convoace un aparat conceptual bine articulat şi verificat;
  • să construiască cu precizie şi claritate un parcurs argumentativ;
  • să exploreze un corpus de arhivă sau de date empirice potrivit unor metode valide;
  • să aducă un spor real de cunoaştere în câmpul ştiinţelor sociale; şi
  • să trateze cu maximă responsabilitate analitică şi critică literatura de specialitate.  
Director Școala Doctorală de Știință Politică


Consiliul Școlii Doctorale
Prof. dr. Florin Țurcanu, FSPUB
Prof. dr. Lavinia Stan
Dr. Sorina Soare, Universitatea din Florența
Drd. Chivereanu (Crăciun-Chivereanu) I. Claudia-Elena, reprezentant studenți-doctoranzi, Anul III, FSPUB

CONTACT

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE
ŞCOALA DOCTORALĂ
Str.Calea Plevnei nr.59
Bucureşti
ROMANIA
Telefon: 021-3139007

Corespondența privind orice chestiune legată de Școala Doctorală se trimite Consiliul Școlii Doctorale la adresa csdsp@unibuc.ro.

Director


Secretar
Gabriela Ifrim