Anunțuri Școala Doctorală

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


                               "MODELUL EUROPEAN DE PROTECȚIE A MINORITĂȚILOR - UN CONCEPT ÎN FORMARE (ASPECTE DE POLITICĂ COMPARATĂ)"

 de către 

MIHALACHE DENISE-ANDREEA
sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. RADU CARP


Evenimentul va avea loc în data de 16 SEPTEMBRIE 2019, ora 11:00 în sediul din Calea Plevnei, nr. 59, Sala P5

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

PreşedinteProf.univ. dr. Ioan Stanomir    
Conducător de doctoratProf.univ. dr. Radu Carp

Membri:
C.s.I. dr. Lucian Năstasă Kovacs - Institutul de Istorie "George Barițiu" - Cluj-Napoca, Academia Română
Conf.univ. dr. Raluca Alexandrescu - Universitatea din București - Facultatea de Științe Politice
Conf. univ.dr. Cristina Matiuță -  Universitatea din Oradea 

[30/03/2021 - Pre-susținere online] „SCHIMBAREA CONFESIUNII RELIGIOASE LA NIVEL COLECTIV. STUDIU DE CAZ: MINIŞEL ŞI MINŞUL DE SUS”

posted 25 Mar 2021, 02:50 by Secretariat FSPUB   [ updated 25 Mar 2021, 02:52 ]FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță pre-susținerea online a tezei de doctorat intitulată

„SCHIMBAREA CONFESIUNII RELIGIOASE LA NIVEL COLECTIV. STUDIU DE CAZ: MINIŞEL ŞI MINŞUL DE SUS”

 de către 

DRUGESCU (DRUGESCU-CIUTA) CORNELIA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat
PROF. UNIV. DR. RADU CARP


Evenimentul va avea loc în data de 30 MARTIE 2021, ora 16:00, ONLINE

Componenţa comisiei de îndrumare: 

Prof.univ.dr. GEORGETA GHEBREA - Universitatea din București  
Prof.univ.dr. IOAN STANOMIR - Universitatea din București  
Prof.univ.dr. STELIAN TĂNASE - Universitatea din București

[26/03/2021 - Pre-susținere online] „INSTRUMENTE ALE DEMOCRAȚIEI DIRECTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ”

posted 22 Mar 2021, 00:54 by Secretariat FSPUB   [ updated 22 Mar 2021, 00:55 ]FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță pre-susținerea online a tezei de doctorat intitulată

INSTRUMENTE ALE DEMOCRAȚIEI DIRECTE

ÎN

UNIUNEA EUROPEANĂ
 de către 

DRĂGULIN ALEXANDRU IONUȚ

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF. UNIV. DR. RADU CARP


Evenimentul va avea loc în data de 26 MARTIE 2021, ora 14:00, ONLINE

Componenţa comisiei de îndrumare: 

Conf.univ.dr. Ruxandra Ivan - Universitatea din București  
Lect.univ.dr. Răzvan Victor Pantelimon - Universitatea "Ovidius" din Constanța
Lect.univ.dr. Enache Tușa - Universitatea "Ovidius" din Constanța

[13/04/2021 - Susținere publică on-line] “CENTRAL ASIA IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS AT THE PRESENT STAGE"

posted 22 Mar 2021, 00:26 by Secretariat FSPUB   [ updated 22 Mar 2021, 00:27 ]


FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 anunță susținerea publică on-line a tezei de doctorat intitulată


 “CENTRAL ASIA IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS AT THE PRESENT STAGE"

  de către 

HYDYROV ABDAL 

 sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF.DR. GHEORGHE STOICA

 

Evenimentul va avea loc în data de 13 aprilie 2021, ora 10:00, on-line

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof.dr. Georgeta GHEBREA

Conducător de doctorat: Prof.dr. Gheorghe STOICA

Membri:

Prof.dr. Victor MORARU - Universitatea din Chișinău, membru al Academiei de Științe a Moldovei

Prof.dr. Călin FELEZEU - Universitatea Babeș Bolyai

Conf.dr. Victor RIZESCU -  Universitatea din București


Untitled

posted 11 Mar 2021, 01:12 by Secretariat FSPUB   [ updated 13 Mar 2021, 03:26 ]

REGULAMENTUL ȘCOLII DOCTORALE DE ȘTIINȚĂ POLITICĂ 2021

posted 2 Mar 2021, 02:34 by Secretariat FSPUB   [ updated 2 Mar 2021, 02:39 ]


MINUTE CSDSP

posted 2 Mar 2021, 02:30 by Secretariat FSPUB   [ updated 2 Mar 2021, 02:30 ]


Alegere reprezentant în Consiliul Școlii Doctorale

posted 24 Feb 2021, 00:02 by Secretariat FSPUB   [ updated 5 Mar 2021, 05:50 ]

Stimați studenți-doctoranzi

În data de 9 martie 2021 sunteți invitați să participați la alegerea reprezentantului studenților-doctoranzi în Consiliul Școlii Doctorale. Votul va avea loc online, între orele 8.00 și 18.00. De asemenea, vă invit să vă depuneți candidatura. Cei interesați sunt rugați să solicite doamnei Gabriela Ifrim pe e-mail  formularul de depunere a candidaturii, pe care să îl completeze si să îl trimită însoțit de un CV în limba română. Nu pot candida studenții-doctoranzi ai d-nei profesor Georgeta Ghebrea și ai d-lui profesor Florin Țurcanu, pentru că sunt membri ai Consiliului Școlii Doctorale. Atașat găsiți adresa care a fost aprobată de forurile competente și formularul de depunere a candidaturii.

[21/01/2021 - Pre-susținere online] „CENTRAL ASIA IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS AT THE PRESENT STAGE"

posted 18 Jan 2021, 00:51 by Secretariat FSPUB   [ updated 18 Jan 2021, 00:53 ]


FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță pre-susținerea online a tezei de doctorat intitulată

„CENTRAL ASIA IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS AT THE PRESENT STAGE"
 de către 

HYDYROV ABDAL

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF. UNIV. DR. GHEORHE STOICA


Evenimentul va avea loc în data de 21 IANUARIE 2021, ora 10:00, ONLINE

Componenţa comisiei de îndrumare: 

Prof.univ.dr. DORIN ROMAN - Academia de Studii Economice din București  
Lect.univ.dr. MARIN DRĂMNESCU Academia de Studii Economice din București 
Lect.univ.dr. TUȘA ENACHE - Universitatea Ovidius din Constanța

[09/02/2021 - Susținere publică on-line] “ ÎNTRE CONTINUITATE ȘI RUPTURĂ. RELAȚIILE BISERICII OTODOXE ROMÂNE CU STATUL. STUDIUL DE CAZ: MITROPOLIA OLTENIEI (1939-1964)

posted 13 Jan 2021, 07:45 by Secretariat FSPUB   [ updated 13 Jan 2021, 07:45 ]FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 anunță susținerea publică on-line a tezei de doctorat intitulată


 ÎNTRE CONTINUITATE ȘI RUPTURĂ. RELAȚIILE BISERICII OTODOXE ROMÂNE CU STATUL. STUDIUL DE CAZ: MITROPOLIA OLTENIEI (1939-1964)

 

  de către 

RĂDULESCU ANA-MARIA (IANCU)

 sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF.DR. STELIAN TĂNASE

 

Evenimentul va avea loc în data de 09 februarie 2021, ora 09:00, on-line

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof.dr. Ioan STANOMIR

Conducător de doctorat: Prof.dr. Stelian TĂNASE

Membri:

Prof.dr. Radu CARP - Universitatea din București

Prof.dr. George ENACHE - Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

Prof.dr. Nicu GAVRILUȚĂ -  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

[08/02/2021 - Susținere publică on-line] “MIȘCAREA COMUNISTĂ DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1917-1924: REȚELE CLANDESTINE ȘI ACȚIUNI ÎMPOTRIVA REGIMULUI POLITIC ”

posted 13 Jan 2021, 07:10 by Secretariat FSPUB   [ updated 13 Jan 2021, 07:37 ]

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 anunță susținerea publică on-line a tezei de doctorat intitulată


 “MIȘCAREA COMUNISTĂ DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1917-1924: REȚELE CLANDESTINE ȘI ACȚIUNI ÎMPOTRIVA REGIMULUI POLITIC ”

 

  de către 

EREMIA RADU-MARIAN

 sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF.DR. STELIAN TĂNASE

 

Evenimentul va avea loc în data de 08 februarie 2021, ora 09:00, on-line

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof.dr. Ioan STANOMIR

Conducător de doctorat: Prof.dr. Stelian TĂNASE

Membri:

Prof.dr. Radu CARP - Universitatea din București

Prof.dr. Virgil TÂRĂU - Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

Prof.dr. Gheorghe ONIȘORU -  Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava

1-10 of 207