Anunțuri Școala Doctorală[24/04/2018 - Pre-susținere publică] ,,TEORII ALE SECULARIZĂRII. ANALOGII ÎNTRE CAZUL ROMÂNESC ŞI GERMAN.''

posted 20 Apr 2018, 07:03 by Secretariat FSPUB   [ updated 20 Apr 2018, 07:34 ]

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță pre-susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


,,TEORII ALE SECULARIZĂRII. ANALOGII ÎNTRE CAZUL ROMÂNESC ŞI GERMAN.''

de către 

DASCĂLU  MIHAI CEZAR

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. RADU CARP


Evenimentul va avea loc în data de 24 APRILIE 2018, ora 16:00 în sediul din str.Spiru Haret, nr.8, sala Birou conducători doctorat.

Componenţa comisiei de îndrumare:
Prof.univ.dr.Georgeta Ghebrea - Universitatea din București
Prof.univ.dr. Ioan Stanomir - Universitatea din București
Lector univ.dr. Laurenţiu Tănase - Universitatea din Bucureşti

[Burse de cercetare DAAD / 1 mai 2018]

posted 12 Apr 2018, 23:01 by Mirela Padurean ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 12 Apr 2018, 23:01 ]

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst / Serviciul German de Schimb Academic) are și anul acesta o ofertă atractivă de burse pentru doctoranzi, cercetători și cadre didactice.


1. Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători – Burse de scurtă durată (1 - 6 luni)

2. Stagii de cercetare pentru cadre didactice și cercetători (1-3 luni)

3. Program de reinvitare pentru foști bursieri (1-3 luni)

4. Burse pentru artisti și arhitecți - Stagii de lucru pentru cadre didactice universitare (1-3 luni)

Data limita de aplicare pentru toate cele patru programe este:

01.05.2018 pentru stagii care încep între decembrie 2018 – mai 2019

Candidații trebuie să facă dovada unui accept de îndrumare / invitație la o instituție de învățământ superior / institut de cercetare din Germania. Contactul trebuie stabilit de candidați; DAAD nu intermediază locuri de cercetare.

Sunt finanțate stagii de cercetare în limba engleză. În acest caz, limba în care se desfășoară proiectul de cercetare trebuie să fie menționată în scrisoarea de invitație.

Bursele DAAD sunt compatibile cu alte burse, finanțate de statul român. În aceste cazuri se ține cont de anumite prevederi. Pentru detalii suplimentare puteți contacta biroul DAAD la info@daad.ro.


[04/04/2018 - Pre-susținere publică] ,,THE FORMATION AND LIFE OF COALITION GOVERNMENTS IN ROMANIA''

posted 2 Apr 2018, 01:13 by Mirela Padurean ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 2 Apr 2018, 01:17 ]

                                                                              FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
                                                                               A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI
                                             
                                                               anunță pre-susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


                                             ,,THE FORMATION AND LIFE OF COALITION GOVERNMENTS IN ROMANIA''

                                                                                                   de către

                                                                                 ANGHEL E. VERONICA MĂGDUȚA
                                               sub îndrumarea conducătorului de doctorat
                                                   PROF.UNIV.DR. IOAN STANOMIR

Evenimentul va avea loc în data de 04 APRILIE 2018, ora 11:00 în sediul din Calea Plevnei, nr.59, sala P5
Componenţa comisiei de îndrumare:

Prof.univ.dr.Radu Carp - Universitatea din București
Lect.univ.dr. Alexandra Iancu - Universitatea din București
CȘ II - Laurențiu Ștefan - Universitatea de Vest, Timișoara

[CUANTUM BURSE STUDENȚI DOCTORANZI]

posted 16 Mar 2018, 04:13 by Mirela Padurean ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 16 Mar 2018, 04:17 ]

A fost aprobat și urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, OM.nr.3829/14.03.2018 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat.

Găsiți în atașament Ordinul de Ministru

[Cursuri limbi balcanice]

posted 12 Mar 2018, 08:35 by Mirela Padurean ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 12 Mar 2018, 08:35 ]

În Institutul de Studii Sud-Est Europene se vor organiza începând de luni, 19 martie, cursuri de limbi balcanice, mulțumită disponibilității și generozității câtorva colegi și prieteni ai Institutului. Pentru început vor fi organizate cursuri de neogreacă (Lia Brad Chisacof și Ștefan Petrescu), sârbă (Mihail Hâncu) și turcă osmană (Radu Dipratu), la care se adaugă cursurile de albaneză (Cătălina Vătășescu), care au loc deja în Institutul nostru de mai mulți ani și care, desigur, vor continua. În măsura disponibilităților, acestor patru cursuri li se vor adăuga în viitor și altele (bulgară, arabă, armeană etc.).

Cursurile (a căror durată este de 2 ore) vor avea loc o dată pe săptămână, la sediul Institutului de Studii Sud-Est Europene, din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, corp B, et. 4, sect. 5, București, în zile și la ore care urmează să fie stabilite de comun acord între profesori și cursanți în săptămâna 19-23 martie. Ele sunt în mod larg deschise atât colegilor din Institutele Academiei, cât și doctoranzilor, masteranzilor și studenților din Facultățile Universității București.

Cei care doresc să se înscrie la aceste cursuri sunt rugați să anunțe acest lucru printr-un e-mail trimis atât la adresa Institutului (issee@acadsudest.ro), cât și profesorilor respectivi, în funcție de cursul la care înscrierea urmează să se facă, până joi, 15 martie. Înscrierile se pot face, de asemenea, pentru mai multe cursuri în paralel. Adresele de e-mail sunt următoarele: doamna dr. Cătălina Vătășescu (catavata49@yahoo.fr), doamna dr. Lia Brad Chisacof (lia_chisacof@yahoo.co.uk), domnul dr. Ștefan Petrescu (stefan_petrescu@hotmail.com), domnul Mihail Hâncu (mihailhancu@gmail.com), domnul dr. Radu Dipratu (dipratu_radu@yahoo.com).

[Competențe transversale]

posted 12 Mar 2018, 08:31 by Mirela Padurean ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 12 Mar 2018, 08:35 ]

Stimati studenti doctoranzi,

Pentru cei interesați, vă transmitem oferta de discipline pentru competenţele transversale.

Ca şi în anii anteriori, doctoranzii interesaţi trebuie să se înscrie la secretariatul şcolii doctorale care oferă cursul.


[BOURSES DU GOUVERNEMENT FRANCAIS - 2018]

posted 21 Feb 2018, 03:49 by Mirela Padurean ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 21 Feb 2018, 03:52 ]

L’Institut Français de Roumanie attribue chaque année des bourses d’études pour effectuer un Master 2 ou un doctorat en cotutelle en France.
L’Appel 2018 est ouvert jusqu’au 28 février. Si vos étudiants souhaitent vivre une expérience d’études en France, ils peuvent toujours adresser un dossier de candidature à l’Institut Français de Roumanie.
Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet aux adresses suivantes :
- Doctorat

Institutul Francez din România acordă în fiecare an burse de studiu pentru efectuarea unui Master 2 sau al unui doctorat în cotutelă în Franța.
Apelul pentru anul 2018 este deschis până pe 28 februarie. Dacă studenții dumneavoastră doresc o experieță de studiu în Franța, aceștia pot trimite un dosar de candidatură la Institutul Francez din România.
Toate informațiile sunt disponibile pe site-ul nostru la urmatătoarele adrese:
- Doctorat

[Performanțe] ,,Cei mai buni membri ai comunității academice, premiați de Senatul Universității din București''

posted 16 Jan 2018, 02:58 by Mirela Padurean ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 16 Jan 2018, 02:59 ]

Stimati studenti doctoranzi,

Găsiți în atașament link-ul cu cei mai buni membri ai comunității academice premiați de Senatul Universității din București[Proceduri] ,,Procedura privind încurajarea performanței la activitatea de cercetare a studenților-doctoranzi''

posted 15 Jan 2018, 22:39 by Mirela Padurean ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 15 Jan 2018, 22:39 ]

STIMAȚI STUDENȚI DOCTORANZIGăsiți în atașament ,, Procedura privind încurajarea performanței la activitatea de cercetare a studenților doctoranzi''

[01/02/2018 - Susținere publică] ,, AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE-STRATEGII DE IMPLEMENTARE A PRINCIPIILOR DE INTEGRITATE ÎN PERIOADA 2007-2014''

posted 10 Jan 2018, 22:57 by Mirela Padurean ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 10 Jan 2018, 23:09 ]

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
 A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI


anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


,, AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE-STRATEGII DE IMPLEMENTARE A PRINCIPIILOR DE INTEGRITATE ÎN PERIOADA 2007-2014''

de către

BENEA T.F. DIANA-CARLA
sub îndrumarea conducătorului de doctorat
PROF.UNIV.DR. IOAN STANOMIR

Evenimentul va avea loc în data de 01 februarie 2018, ora13:00, în sediul din str. Spiru Haret, nr.8, sala Negulescu.
Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
PreşedinteProf.univ. dr. Radu Carp
Conducător de doctoratProf.univ. dr. Ioan Stanomir
Membri:
Prof.univ.dr. Mihai Chioveanu – Universitatea din București
Prof.univ.dr. Daniel Șandru  – Universitatea ,, Petre Andrei '' Iași
Prof.univ.dr. Alexandru Radu – Universitatea Politehnică  București
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.


1-10 of 91