Anunțuri Școala Doctorală

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


                               "MODELUL EUROPEAN DE PROTECȚIE A MINORITĂȚILOR - UN CONCEPT ÎN FORMARE (ASPECTE DE POLITICĂ COMPARATĂ)"

 de către 

MIHALACHE DENISE-ANDREEA
sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. RADU CARP


Evenimentul va avea loc în data de 16 SEPTEMBRIE 2019, ora 11:00 în sediul din Calea Plevnei, nr. 59, Sala P5

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

PreşedinteProf.univ. dr. Ioan Stanomir    
Conducător de doctoratProf.univ. dr. Radu Carp

Membri:
C.s.I. dr. Lucian Năstasă Kovacs - Institutul de Istorie "George Barițiu" - Cluj-Napoca, Academia Română
Conf.univ. dr. Raluca Alexandrescu - Universitatea din București - Facultatea de Științe Politice
Conf. univ.dr. Cristina Matiuță -  Universitatea din Oradea 

[21/01/2021 - Pre-susținere online] „CENTRAL ASIA IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS AT THE PRESENT STAGE"

posted 18 Jan 2021, 00:51 by Secretariat FSPUB   [ updated 18 Jan 2021, 00:53 ]


FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță pre-susținerea online a tezei de doctorat intitulată

„CENTRAL ASIA IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS AT THE PRESENT STAGE"
 de către 

HYDYROV ABDAL

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF. UNIV. DR. GHEORHE STOICA


Evenimentul va avea loc în data de 21 IANUARIE 2021, ora 10:00, ONLINE

Componenţa comisiei de îndrumare: 

Prof.univ.dr. DORIN ROMAN - Academia de Studii Economice din București  
Lect.univ.dr. MARIN DRĂMNESCU Academia de Studii Economice din București 
Lect.univ.dr. TUȘA ENACHE - Universitatea Ovidius din Constanța

[09/02/2021 - Susținere publică on-line] “ ÎNTRE CONTINUITATE ȘI RUPTURĂ. RELAȚIILE BISERICII OTODOXE ROMÂNE CU STATUL. STUDIUL DE CAZ: MITROPOLIA OLTENIEI (1939-1964)

posted 13 Jan 2021, 07:45 by Secretariat FSPUB   [ updated 13 Jan 2021, 07:45 ]FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 anunță susținerea publică on-line a tezei de doctorat intitulată


 ÎNTRE CONTINUITATE ȘI RUPTURĂ. RELAȚIILE BISERICII OTODOXE ROMÂNE CU STATUL. STUDIUL DE CAZ: MITROPOLIA OLTENIEI (1939-1964)

 

  de către 

RĂDULESCU ANA-MARIA (IANCU)

 sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF.DR. STELIAN TĂNASE

 

Evenimentul va avea loc în data de 09 februarie 2021, ora 09:00, on-line

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof.dr. Ioan STANOMIR

Conducător de doctorat: Prof.dr. Stelian TĂNASE

Membri:

Prof.dr. Radu CARP - Universitatea din București

Prof.dr. George ENACHE - Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

Prof.dr. Nicu GAVRILUȚĂ -  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

[08/02/2021 - Susținere publică on-line] “MIȘCAREA COMUNISTĂ DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1917-1924: REȚELE CLANDESTINE ȘI ACȚIUNI ÎMPOTRIVA REGIMULUI POLITIC ”

posted 13 Jan 2021, 07:10 by Secretariat FSPUB   [ updated 13 Jan 2021, 07:37 ]

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 anunță susținerea publică on-line a tezei de doctorat intitulată


 “MIȘCAREA COMUNISTĂ DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1917-1924: REȚELE CLANDESTINE ȘI ACȚIUNI ÎMPOTRIVA REGIMULUI POLITIC ”

 

  de către 

EREMIA RADU-MARIAN

 sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF.DR. STELIAN TĂNASE

 

Evenimentul va avea loc în data de 08 februarie 2021, ora 09:00, on-line

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof.dr. Ioan STANOMIR

Conducător de doctorat: Prof.dr. Stelian TĂNASE

Membri:

Prof.dr. Radu CARP - Universitatea din București

Prof.dr. Virgil TÂRĂU - Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

Prof.dr. Gheorghe ONIȘORU -  Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava

[28/01/2021 - Susținere publică on-line] “MEDIUL PENITENCIAR ROMÂNESC ȘI POLITICILE DE REINTEGRARE SOCIALĂ ALE FOȘTILOR DEȚINUȚI”

posted 22 Dec 2020, 00:58 by Secretariat FSPUB   [ updated 22 Dec 2020, 01:01 ]
FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 anunță susținerea publică on-line a tezei de doctorat intitulată


“MEDIUL PENITENCIAR ROMÂNESC ȘI POLITICILE DE REINTEGRARE SOCIALĂ ALE FOȘTILOR DEȚINUȚI”

 

  de către 

AILINCĂI NICOLETA MĂDĂLINA

 sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF.DR. GEORGETA GHEBREA

 

Evenimentul va avea loc în data de 28 ianuarie 2021, ora 11:00, on-line

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof.dr. Radu CARP

Conducător de doctorat: Prof.dr. Georgeta GHEBREA

Membri:

Prof.dr. Ioan DURNESCU - Universitatea din București

Conf.dr. Teodor Mircea ALEXIU - Universitatea de Vest din Timișoara

Conf.dr. Nelu NIȚĂ -  Universitatea "George Bacovia" din Bacău

[13/01/2021 - Susținere publică on-line] “HISTOIRE POUR L'HISTOIRE.USAGES ET VOCATIONS POLITIQUES DU PASSÉ DANS L’ULTRACONTEMPORAIN POSTSOVIÉTIQUE: LA CRISE UKRAINIENNE (2014-17) DANS DES FAITS DE RHETORIQUE POLITIQUE”

posted 9 Dec 2020, 00:02 by Secretariat FSPUB   [ updated 9 Dec 2020, 00:03 ]FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 anunță susținerea publică on-line a tezei de doctorat intitulată


 “HISTOIRE POUR L'HISTOIRE.USAGES ET VOCATIONS POLITIQUES DU PASSÉ DANS L’ULTRACONTEMPORAIN POSTSOVIÉTIQUE: LA CRISE UKRAINIENNE (2014-17) DANS DES FAITS DE RHETORIQUE POLITIQUE”

  de către 

 FIFOIU DIANA

 sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF.UNIV.DR. FLORIN ȚURCANU

 

Evenimentul va avea loc în data de 13 ianuarie 2021, ora 9:00, on-line

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Radu CARP

Conducător de doctorat: Prof.univ.dr. Florin ȚURCANU

Membri:

Conf.univ.dr. Armand GOȘU - Universitatea din București

CP II  Cosmin POPA - Institutul de Istorie Nicolae Iorga

Prof.univ.dr. Daniel ȘANDRU -  Universitatea Al. I. Cuza din Iași

[12/01/2021 - Susținere publică on-line] "POLITICA EXTERNĂ A TURCIEI: SUA, UE ȘI TRIUNGHIUL STRATEGIC RUSIA-TURCIA-IRAN (2014-2018)"

posted 25 Nov 2020, 22:47 by Secretariat FSPUB   [ updated 25 Nov 2020, 22:53 ]
FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 anunță susținerea publică on-line a tezei de doctorat intitulată

  "POLITICA EXTERNĂ A TURCIEI: SUA, UE ȘI TRIUNGHIUL STRATEGIC RUSIA-TURCIA-IRAN (2014-2018)"

 

 de către 

 COSTEA CĂTĂLIN ALIN

 sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

CONF.UNIV.DR. RUXANDRA IVAN

 

Evenimentul va avea loc în data de 12 ianuarie 2021, ora 10:00, on-line

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof.univ. dr. IOAN STANOMIR

Conducător de doctorat: Conf.univ. dr. Ruxandra IVAN

Membri:

Prof.univ.dr. Daniel BARBU - Universitatea din București

Prof.univ.dr. Silviu MIȘCOIU - Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj

Prof.univ.dr. Bogdan ȘTEFANACHI -  Universitatea Al. I. Cuza din Iași

Untitled

posted 5 Nov 2020, 23:52 by Secretariat FSPUB   [ updated 18 Nov 2020, 05:07 ][02/12/2020 - Susținere online] "ISLAMISMUL POLITIC ÎNTRE RADICALISM ȘI MODERAȚIE. O EVALUARE A PERSPECTIVEI KHALDUNIENE"

posted 5 Nov 2020, 23:34 by Secretariat FSPUB   [ updated 11 Nov 2020, 02:51 ]

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță susținerea online a tezei de doctorat intitulată


                               "ISLAMUL POLITIC ÎNTRE RADICALISM ȘI MODERAȚIE. O EVALUARE A PERSPECTIVEI KHALDUNIENE"

 de către 

FLOREA J. IOAN ALEXANDRU
sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. GHEORGHE STOICA


Evenimentul va avea loc în data de 02 DECEMBRIE 2020, ora 13:30 online

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

PreşedinteProf.univ. dr. Georgeta Ghebrea
   
Conducător de doctoratProf.univ. dr. Gheorghe Stoica

Membri:
Prof. univ. dr. Ibram Nuredin - Universitatea "Ovidius" din Constanța
Prof. univ. dr. Victor Moraru - Academia de Științe a Moldovei, Republica Moldova
Prof. univ. dr. Radu Carp -  Universitatea din București

[10/11/2020 - Pre-susținere online] „POLITICA EXTERNĂ A TURCIEI: STATELE UNITE, UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI TRIUNGHIU STRATEGIC RUSIA-TURCIA-IRAN (2014-2018)”

posted 5 Nov 2020, 04:09 by Secretariat FSPUB   [ updated 5 Nov 2020, 04:10 ]FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță pre-susținerea online a tezei de doctorat intitulată

„POLITICA EXTERNĂ A TURCIEI: STATELE UNITE, UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI TRIUNGHIU  STRATEGIC RUSIA-TURCIA-IRAN (2014-2018)”
 de către 

COSTEA CĂTĂLIN ALIN

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

CONF. UNIV. DR. RUXANDRA IVAN


Evenimentul va avea loc în data de 10 NOIEMBRIE 2020, ora 14:00, ONLINE

Componenţa comisiei de îndrumare: 

Prof.univ.dr. RADU CARP - Universitatea din București  
Prof.univ.dr. DANIEL BARBU - Universitatea din București  
Conf.univ.dr. LUCIANA ALEXANDRA GHICA - Universitatea din București

[03/11/2020 - Pre-susținere online] „ÎNTRE CONTINUITATE ȘI RUPTURĂ RELAȚIILE BISERICII CU STATUL. STUDIU DE CAZ : MITROPOLIA OLTENIEI (1939- 1964)”

posted 29 Oct 2020, 05:44 by Secretariat FSPUB   [ updated 29 Oct 2020, 06:11 ]FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță pre-susținerea online a tezei de doctorat intitulată

„ÎNTRE CONTINUITATE ȘI RUPTURĂ RELAȚIILE BISERICII CU STATUL. STUDIU DE CAZ : MITROPOLIA OLTENIEI (1939- 1964)”


 de către 

RĂDULESCU ANA-MARIA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF. UNIV. DR. STELIAN TĂNASE


Evenimentul va avea loc în data de 03 NOIEMBRIE 2020, ora 12:00, ONLINE

Componenţa comisiei de îndrumare: 

Prof.univ.dr. RADU CARP - Universitatea din București  
Prof.univ.dr. ADRIAN CIOROIANU - Universitatea din București  
Conf.univ.dr. DAN PAVEL - Universitatea din București


1-10 of 200