Anunțuri Școala Doctorală

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


                               "MODELUL EUROPEAN DE PROTECȚIE A MINORITĂȚILOR - UN CONCEPT ÎN FORMARE (ASPECTE DE POLITICĂ COMPARATĂ)"

 de către 

MIHALACHE DENISE-ANDREEA
sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. RADU CARP


Evenimentul va avea loc în data de 16 SEPTEMBRIE 2019, ora 11:00 în sediul din Calea Plevnei, nr. 59, Sala P5

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

PreşedinteProf.univ. dr. Ioan Stanomir    
Conducător de doctoratProf.univ. dr. Radu Carp

Membri:
C.s.I. dr. Lucian Năstasă Kovacs - Institutul de Istorie "George Barițiu" - Cluj-Napoca, Academia Română
Conf.univ. dr. Raluca Alexandrescu - Universitatea din București - Facultatea de Științe Politice
Conf. univ.dr. Cristina Matiuță -  Universitatea din Oradea 

[05/04/2022 - Pre-susținere] "INFLUENȚA GRUPURILOR DE INTERESE ÎN PROCESUL LEGISLATIV DIN PARLAMENTUL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 2012-2016"

posted 1 Apr 2022, 00:55 by Secretariat FSPUB   [ updated 1 Apr 2022, 01:01 ] FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 

anunță pre-susținerea online a  tezei de doctorat intitulată

 

"INFLUENȚA GRUPURILOR DE INTERESE ÎN PROCESUL LEGISLATIV DIN PARLAMENTUL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 2012-2016"

 de către 

 

DIMA COSMIN

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

CONF. UNIV. DR. RUXANDRA IVAN

 


Evenimentul va avea loc în data de 05 aprilie 2022, ora  16:00, ONLINE, link: 


Componenţa comisiei de îndrumare: 

Conf.univ.dr. Dan PAVEL - Universitatea din București

Prof.univ.dr. Radu CARP - Universitatea din București

Prof. univ. dr. Daniel ȘANDRU -  Universitatea "Petre Andrei" din Iași

[14/04/2022 - Susținere publică on-line "POLITICAL AND ECONOMIC DIMENSION OF THE RELATION BETWEEN UAE AND THE EUROPEAN UNION: 2010-2020 AND FUTURE"]

posted 21 Mar 2022, 04:11 by Secretariat FSPUB   [ updated 21 Mar 2022, 04:11 ]

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 anunță susținerea publică on-line a tezei de doctorat cu titlul:


"POLITICAL AND ECONOMIC DIMENSION OF THE RELATION BETWEEN UAE AND THE EUROPEAN UNION: 2010-2020 AND FUTURE"

 

  de către 

ALMATROOSHI AHMED  ABDULLA SAEED BIN SAEED


 sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF.DR. RADU CARP

 

Evenimentul va avea loc în data de 14 aprilie 2022, ora :12.00, on-line, link:


Conducător de doctorat: Prof.dr. Radu CARPPreşedinteProf.dr. Cristian PREDA


Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:


Membri:


CP II Șerban CIOCULESCU - ISPAIM

Prof.dr. Silviu ROGOBETE - Universitatea de Vest, Timișoara

Prof.dr. Ioan Marius BUCUR  - Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj

[16-04-2022 SUSȚINERE TEZĂ DE ABILITARE -,, POLITICS, THE ARTS AND MEMORY POLITICS IN DICTATORSHIPS AND POST- DICTATORSHIPS IN EASTERN EUROPE AND LATIN AMERICA "]

posted 16 Mar 2022, 01:28 by Secretariat FSPUB   [ updated 16 Mar 2022, 01:28 ]

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚĂ POLITICĂ

A N U N Ţ

În  ziua  de 16 aprilie 2022, ora 12.00 la Facultatea de Științe Politice, Sala Profesorilor

va  avea  loc  susţinerea  tezei  de

abilitare intitulată:

 

 

,, POLITICS, THE ARTS AND MEMORY POLITICS IN DICTATORSHIPS AND POST- DICTATORSHIPS IN EASTERN EUROPE AND LATIN AMERICA  "

 

de  către

 

PREDA CATERINA-LAURA-DIAMANTA

 

În vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Științe Politice

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de abilitare:

 

                                           

Membri: 

 

1. Prof.dr. Georgeta GHEBREA- Universitatea din București

 

2. Prof.dr. Sergiu MIȘCOIU - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

 

3. C.Ș.  Sorina Cristina SOARE - Universita degli Studi di Firenze

 

4. Prof. dr. Ionela BĂLUȚĂ - membru supleant - Universitatea din București

 

5. Prof. dr. Ramona COMAN - membru supleant - Universite Lire de Bruxells

 


[14/04/2022 - Susținere publică on-line "ACTIVITATEA ȘI ORGANIZAREA MINORITĂȚILOR ETNICE DIN BASARABIA 1812-2010"]

posted 16 Mar 2022, 01:08 by Secretariat FSPUB   [ updated 13 Apr 2022, 00:36 ]
FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 anunță susținerea publică on-line a tezei de doctorat cu titlul:


"ACTIVITATEA ȘI ORGANIZAREA MINORITĂȚILOR ETNICE DIN BASARABIA 1812-2010"

 

  de către 


GÎRJEU NATALIA


 sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF.DR. RADU CARP

 

Evenimentul va avea loc în data de 14 aprilie 2022, ora :10.30, on-line, link: meet.google.com/wsc-waaf-bpr


Conducător de doctorat: Prof.dr. Radu CarpPreşedinteProf.dr. Cristian Preda


Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:


Membri:


Conf.dr. Armand Goșu - Universitatea din București

Conf.dr. Cristina Matiuță - Universitatea din Oradea

Prof.dr. Virgil Stoica  - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

[05/04/2022 - Susținere publică on-line] ,,MODERNIZAREA POLITICĂ A ORIENTULUI MIJLOCIU ÎNTRE DEMOCRATIZARE, ISLAMIZARE ȘI AUTORITARISM. STUDIU DE CAZ: REPUBLICA ARABĂ EGIPT""

posted 7 Mar 2022, 00:07 by Secretariat FSPUB   [ updated 29 Mar 2022, 02:22 ]FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 anunță susținerea publică on-line a tezei de doctorat cu titlul:


,,MODERNIZAREA POLITICĂ A ORIENTULUI MIJLOCIU ÎNTRE DEMOCRATIZARE, ISLAMIZARE ȘI AUTORITARISM. STUDIU DE CAZ: REPUBLICA ARABĂ EGIPT"

 

  de către 


PLEȘA DANA GABRIELA


 sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF.DR. IOAN STANOMIR

 

Evenimentul va avea loc în data de 05 aprilie 2022, ora :11.00, on-line, link: https://meet.google.com/pfc-rizt-zfv?hs=122&authuser=0Conducător de doctorat: Prof.dr. Ioan StanomirPreşedinteProf.dr. Cristian Preda


Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:


Membri:


Prof.dr. Cristina Petrescu - Universitatea din București

C.Ș. II  Șerban Filip Cioculescu- Institutul de Științe Politice de Apărare și Istorie Militară

Prof.dr. Virgil Stoica  - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași


[12/01/2022 - Pre-susținere] "ACTIVITATEA ŞI ORGANIZAREA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ÎN BASARABIA DIN 1812 PÂNĂ ÎN PREZENT (RUŞI, UCRAINIENI,GĂGĂUZI,GERMANI)"

posted 8 Jan 2022, 00:50 by Secretariat FSPUB   [ updated 8 Jan 2022, 00:59 ]


 FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 

anunță pre-susținerea online a  tezei de doctorat intitulată

 

"ACTIVITATEA ŞI ORGANIZAREA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ÎN BASARABIA DIN 1812 PÂNĂ ÎN PREZENT (RUŞI, UCRAINIENI,GĂGĂUZI,GERMANI)"

 de către 

 

GÎRJEU NATALIA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF. UNIV. DR. RADU CARP

 


Evenimentul va avea loc în data de 12 ianuarie 2022, ora  13:00, ONLINE, link: 
https://teams.live.com/meet/94449334426594


Componenţa comisiei de îndrumare: 

Prof.univ.dr. Liliana Popescu - S.N.S.P.A

Cunf.univ.dr. Armand Goșu - Facultatea de Științe Politice

Conf. univ. dr. Ruxandra Ivan -  Facultatea de Științe Politice

[31/01/2022 - Susținere publică on-line] ,,LA TRADIZIONE DEL COMUNISMO DEMOCRATICO IN ITALIA DA GRAMSCI A BERLINGUER"

posted 3 Jan 2022, 11:00 by Secretariat FSPUB   [ updated 5 Jan 2022, 02:21 ]


FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 anunță susținerea publică on-line a tezei de doctorat în co-tutelă internațională cu  Universita della Calabria cu titlul:


,,LA TRADIZIONE DEL COMUNISMO DEMOCRATICO IN ITALIA DA GRAMSCI A BERLINGUER"

 

  de către 


CIOBANU MIHAELA


 sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF.DR. RADU CARP

 

Evenimentul va avea loc în data de 31 ianuarie 2022, ora 16:00, on-line, link: meet.google.com/qgi-wjqz-ove


Conducător de doctorat: Prof.dr. Radu CARP 

Conducător de doctorat: Prof.dr. Guido LIGUORI - Universita della Calabria


PreşedinteProf.dr. Georgeta GHEBREA


Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:


Membri:


Prof.dr. Sabin DRĂGULIN - Universitatea "Petre Andrei" din Iași

Conf'dr. Emanuel COPILAȘ - Universitatea de Vest din Timișoara 

Prof.dr. Fortunato CACCIATORE  - Universita della Calabria, Italia

Prof.dr. Salvatore CINGARI -  Universita per Stranieri di Perugia, Italia

[05/01/2022 - Pre-susținere] "MODERNIZAREA POLITICĂ A ORIENTULUI MIJLOCIU ÎNTRE DEMOCRATIZARE, ISLAMIZARE ȘI AUTORITARISM. STUDIU DE CAZ: REPUBLICA ARABĂ EGIPT"

posted 20 Dec 2021, 00:51 by Secretariat FSPUB


 FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 

anunță pre-susținerea  tezei de doctorat intitulată

 

"MODERNIZAREA POLITICĂ A ORIENTULUI MIJLOCIU ÎNTRE DEMOCRATIZARE, ISLAMIZARE ȘI AUTORITARISM. STUDIU DE CAZ: REPUBLICA ARABĂ EGIPT"

 de către 

 

PLEȘA DANA GABRIELA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF. UNIV. DR. IOAN STANOMIR

 


Evenimentul va avea loc în data de 05 ianuarie 2022, ora  10:00, la sediul Facultății de Științe Politice, Sala Profesorilor.


Componenţa comisiei de îndrumare: 


Prof.univ.dr. RADU CARP - Universitatea din București  

 

Prof.univ.dr. DRAGOȘ PETRESCU- Universitatea din București  

 

Dr. ȘERBAN FILIP CIOCULESCU -  Universitatea din București  

[09/12/2021 - Pre-susținere online] „POLITICAL AND ECONOMIC DIMENSION ON THE RELATION BETWEEN THE UAE ANDEU AND FUTURE DEVELOPMENTS"

posted 7 Dec 2021, 01:32 by Secretariat FSPUB   [ updated 13 Dec 2021, 23:14 ]


 FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 

anunță pre-susținerea online a tezei de doctorat intitulată

 

"POLITICAL AND ECONOMIC DIMENSION ON THE RELATION BETWEEN THE UAE AND EU AND FUTURE DEVELOPMENTS"

 de către 

 

AHMED ABDULLA SAEED BIN SAEED ALMATROOSHI

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF. UNIV. DR. RADU CARP

 


Evenimentul va avea loc în data de 16 decembrie 2021, ora 09:30, ONLINE, link
: meet.google.com/gze-gkss-okh.


Componenţa comisiei de îndrumare: 


Conf.univ.dr. FLORIN DIACONU - Universitatea din București  

 

CSII  ȘERBAN CIOCULESCU- Universitatea din București  

 

Conf.dr. LAURA SITARU -  Universitatea din București  

1-10 of 244