Anunțuri Școala Doctorală[05/07/2019 - Conferința Doctoranzilor]

posted 19 Jun 2019, 06:01 by Secretariat FSPUB   [ updated 19 Jun 2019, 06:05 ]


[21/06/2019 - Pre-susținere publică] "MODELUL EUROPEAN DE PROTECȚIE A MINORITĂȚILOR - UN CONCEPT ÎN FORMARE (ASPECTE DE POLITICĂ COMPARATĂ)"

posted 18 Jun 2019, 23:36 by Secretariat FSPUB   [ updated 19 Jun 2019, 00:11 ]

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță pre-susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


                             "MODELUL EUROPEAN DE PROTECȚIE A MINORITĂȚILOR - UN CONCEPT ÎN FORMARE (ASPECTE DE POLITICĂ COMPARATĂ)"

 de către 

MIHALACHE DENISE - ANDREEA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. RADU CARP

Evenimentul va avea loc în data de 21 IUNIE 2019, ora 10:00 în sediul din Calea Plevnei, nr. 59, Sala P5

Componenţa comisiei de îndrumare: 
Prof.univ.dr. Ioan Stanomir - Universitatea din București 
Conf.univ. dr. Raluca Alexandrescu - Universitatea din București 
Lect. univ.dr. Marius Văcărelu -  S.N.S.P.A.

16/07/2019 - Susținere publică] “ "CONSOLIDAREA DOMNIEI LEGII ȘI A RESPECTULUI PENTRU DREPTURILE OMULUI ÎN ROMÂNIA -ROLUL SUBSIDIARITĂȚII CEDO ȘI AL MARGINII DE APRECIERE A CURȚILOR NAȚIONALE"

posted 18 Jun 2019, 01:50 by Secretariat FSPUB   [ updated 18 Jun 2019, 01:53 ]

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


                               "CONSOLIDAREA DOMNIEI LEGII ȘI A RESPECTULUI PENTRU DREPTURILE OMULUI ÎN ROMÂNIA -ROLUL SUBSIDIARITĂȚII CEDO ȘI AL MARGINII DE APRECIERE A CURȚILOR NAȚIONALE"

 de către 

ALEXANDRESCU RADU-MICHAEL

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. IOAN STANOMIR


Evenimentul va avea loc în data de 16 IULIE 2019, ora 11:00 în sediul din Calea Plevnei, nr. 59, Sala P5

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

PreşedinteProf.univ. dr. Radu Carp

Conducător de doctoratProf.univ. dr. Ioan Stanomir

Membri:
Prof.univ.dr. Georgeta Ghebrea- Universitatea din București - Facultatea de Științe Politice
Prof.univ. dr. Alexandru Radu - Universitatea Politehnica din București
Prof. univ.dr. Daniel Șandru -  Universitatea "Petre Andrei" din București 

05/06/2019 - Susținere publică] “ETNO RELIGIOUS IDENTITY POLITICS AND VIOLENT CONFLICTS IN NIGERIA: THE CASE OF KADUNA STATE NIGERIA”

posted 14 May 2019, 00:45 by Secretariat FSPUB   [ updated 20 May 2019, 00:37 ]FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE 

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI 

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată 

      ETHNO RELIGIOUS IDENTITY POLITICS AND VIOLENT CONFLICTS IN NIGERIA: THE CASE OF KADUNA STATE NIGERIA

de către 

ZAYYAD ABUBAKAR LAMORDE

sub îndrumarea conducătorului de doctorat 

PROF.UNIV.DR. IOAN STANOMIR

Evenimentul va avea loc în data de 05 IUNIE 2019, ora 15:00, în sediul din Calea Plevnei nr.59, sala P5


Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat: 

Preşedinte: Prof.univ. dr. Radu CARP

Conducător de doctorat: Prof.univ. dr. Ioan STANOMIR

Membri: 

Conf. univ.dr. Cristina Petrescu - Universitatea din București
CS II Șerban Cioculescu - Institutul de Studii Politice de Apărare și Istorie Militară din cadrul Ministerului Apărării Naționale
Prof.univ. dr. Sergiu Mișcoiu - Universitatea Babeș-Boyai din Cluj

[07/05/2019 - Pre-susținere publică] "CONSOLIDAREA DOMNIEI LEGII ȘI A RESPECTULUI PENTRU DREPTURILE OMULUI ÎN ROMÂNIA -ROLUL SUBSIDIARITĂȚII CEDO ȘI AL MARGINII DE APRECIERE A CURȚILOR NAȚIONALE"

posted 24 Apr 2019, 01:29 by Nicoleta Petre ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 24 Apr 2019, 01:29 ]

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță pre-susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


                               "CONSOLIDAREA DOMNIEI LEGII ȘI A RESPECTULUI PENTRU DREPTURILE OMULUI ÎN ROMÂNIA -ROLUL SUBSIDIARITĂȚII CEDO ȘI AL MARGINII DE APRECIERE A CURȚILOR NAȚIONALE"

 de către 

ALEXANDRESCU RADU-MICHAEL

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. IOAN STANOMIR

Evenimentul va avea loc în data de 07 MAI 2019, ora 14:00 în sediul din Calea Plevnei, nr. 59, Sala P5

Componenţa comisiei de îndrumare: 
Prof.univ.dr. Ionela Băluță- Universitatea din București - Facultatea de Științe Politice
Prof.univ. dr. Radu Carp - Universitatea din București- Facultatea de Științe Politice
Conf. univ.dr. Bogdan Iancu -  Universitatea din București  -Facultatea de Științe Politice

[06/03/2019 - Pre-susținere publică] "IDENTITY POLITICS AND VIOLENT CONFLICTS IN NIGERIA. CASE STUDY: KADUNA STATE"

posted 4 Mar 2019, 04:33 by Nicoleta Petre ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 4 Mar 2019, 04:33 ]


FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță pre-susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


                                 "IDENTITY POLITICS AND VIOLENT CONFLICTS IN NIGERIA. CASE STUDY: KADUNA STATE"
 de către 

ZAYYAD ABUBAKAR LAMORDE

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. IOAN STANOMIR

Evenimentul va avea loc în data de 06 MARTIE 2019, ora 11:00 în sediul din Calea Plevnei, nr. 59, Sala P5

Componenţa comisiei de îndrumare: 
Prof.univ.dr. Mihai Chioveanu- Universitatea din București - Facultatea de Științe Politice
Prof. univ.dr. Dragoș Petrescu -  Universitatea din București  -Facultatea de Științe Politice
Prof.univ. dr. Radu Carp - Universitatea din București- Facultatea de Științe Politice

08/03/2019 - Susținere publică] “POLITICA DE PATRIMONIU ȘI PIAȚA ANTICHITĂȚILOR PROVENITE DIN ȚĂRILE NORD-MEDITERANEENE ALE UNIUNII EUROPENE”

posted 14 Feb 2019, 23:33 by Nicoleta Petre ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 14 Feb 2019, 23:35 ]FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE 

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI 

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată 

      “POLITICA DE PATRIMONIU ȘI PIAȚA ANTICHITĂȚILOR PROVENITE DIN ȚĂRILE NORD-MEDITERANEENE ALE UNIUNII EUROPENE”

de către 

HĂLĂLĂU M. BIANCA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat 

PROF.UNIV.DR. FLORIN ȚURCANU

Evenimentul va avea loc în data de 08 MARTIE 2019, ora 12:00, în sediul din Str. SPIRU HARET, nr. 8, Sala Negulescu. 


Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat: 

Preşedinte: Prof.univ. dr. Radu CARP

Conducător de doctorat: Prof.univ. dr. Florin ȚURCANU

Membri: 

Prof. univ. dr. Francisco Javier de LOS JUES- Universitatea Ovideo, Spania
Conf. univ. dr. Valentina-Carmen RĂDULESCU -   Academia de Studii Economice- București
Prof.univ. dr. Carol CĂPIȚĂ - Universitatea din BucureștiTeza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

[14/02/2019 - Pre-susținere publică] "LA DEMOCRATISATION PAR L`EUROPEANISATION. LES TRANSFORMATIONS DE LA CULTURE POLITIQUE ET DU PHENOMENE PARTISAN DANS LA ROUMANIE POSTCOMMUNISTE"

posted 11 Feb 2019, 22:49 by Nicoleta Petre ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 11 Feb 2019, 22:50 ]


FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță pre-susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


                                    "LA DEMOCRATISATION PAR L`EUROPEANISATION. LES TRANSFORMATIONS DE LA CULTURE POLITIQUE ET DU PHENOMENE PARTISAN DANS LA ROUMANIE POSTCOMMUNISTE"
 de către 

MIKOLA CLARA IOANA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. DANIEL BARBU

Evenimentul va avea loc în data de 14 FEBRUARIE  2019, ora 10:00 în sediul din Calea Plevnei, nr. 59, Sala P1

Componenţa comisiei de îndrumare: 
Prof.univ.dr. Georgeta Ghebrea- Universitatea din București - Facultatea de Științe Politice
Conf.univ.dr. Ruxandra Ivan -  Universitatea din București  -Facultatea de Științe Politice
Lect.univ. dr. Caterina Preda - Universitatea din București- Facultatea de Științe Politice

[18/01/2019 - Susținere publică în Franța] “ITINERARIUL UNUI CURENT POLITIC: MIȘCAREA TUNISIANĂ ENNAHDHA”

posted 6 Feb 2019, 01:19 by Nicoleta Petre ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 6 Feb 2019, 01:19 ]

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE 

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI 

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată 

         “ITINERARIUL UNUI CURENT POLITIC: MIȘCAREA TUNISIANĂ ENNAHDHA”


de către 

MUNTEANU I. ANCA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat 

PROF.UNIV.DR. CRISTIAN PREDA

Evenimentul va avea loc în data de 18 IANUARIE 2019, FRANȚA 


Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat: 

Preşedinte: M. ERIC GOBE- Directeur de Recherche Universite Aix-Marseille

Conducător de doctorat: -M. JAMIL SAYAH-Directeur, Maitre de Conferences HDR Universite Lille 1
                                           -Prof.univ. dr. Cristian Preda- Univeristatea din București

Membri: 
M. ALIA GANA- Directeur de Recherche INST de Rech sur le Maghreb Contemporain
M. VICENT GEISSER- Charge de Recherche Universite Lille 1
M. JAMIL SAYAH- Maintre de Conferences HDR Universite Grenoble Alpes
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

[24-26/01/2019 - workshop] Aplicații în statistică și R

posted 17 Jan 2019, 02:42 by Secretariat FSPUB   [ updated 17 Jan 2019, 02:43 ]

Vă informăm că în perioada 24-26 ianuarie 2019 vom organiza un workshop cu tematica 

 

Aplicații în statistică și R,

 

prin intermediul căruia vrem să venim în sprijinul tinerilor cercetători și al doctoranzilor din cadrul Universității din București care desfășoară activități de cercetare experimentală și de prelucrare a datelor în diverse domenii. 

 

Prelegerile și discuțiile din cadrul workshopului se vor desfășura la Stațiunea Zoologică Sinaia a Universității din București, iar costurile de cazare și masă vor fi suportate de ICUB. 

 

Menționăm, de asemenea, că locurile disponibile sunt limitate, acestea urmând a fi alocate în ordinea solicitărilor de înscriere trimise pe adresa de email a Alinei Tigău (alina.tigau@lls.unibuc.ro).

 

Aplicații în statistică și R este cel de-al doilea eveniment dintr-o serie de cursuri și workshopuri pe care ICUB își propune să le organizeze cu regularitate pe durata acestui an academic. Mai multe detalii privind programul cursurilor și temele abordate pot fi accesate aici: 

 

http://icub.unibuc.ro/index.php/component/jevents/eventdetail/1127/49%7C50%7C51%7C52%7C63/introduction-to-r-and-statistics?Itemid=1

 

1-10 of 133