Anunțuri Școala Doctorală

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


                               "MODELUL EUROPEAN DE PROTECȚIE A MINORITĂȚILOR - UN CONCEPT ÎN FORMARE (ASPECTE DE POLITICĂ COMPARATĂ)"

 de către 

MIHALACHE DENISE-ANDREEA
sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. RADU CARP


Evenimentul va avea loc în data de 16 SEPTEMBRIE 2019, ora 11:00 în sediul din Calea Plevnei, nr. 59, Sala P5

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

PreşedinteProf.univ. dr. Ioan Stanomir    
Conducător de doctoratProf.univ. dr. Radu Carp

Membri:
C.s.I. dr. Lucian Năstasă Kovacs - Institutul de Istorie "George Barițiu" - Cluj-Napoca, Academia Română
Conf.univ. dr. Raluca Alexandrescu - Universitatea din București - Facultatea de Științe Politice
Conf. univ.dr. Cristina Matiuță -  Universitatea din Oradea 

STUDENȚI -DOCTORANZI ADMIȘI ÎN CADRUL PROIECTULUI (ATRiUM) POCU/380/6/13/123343B

posted 26 Nov 2019, 00:35 by Secretariat FSPUB   [ updated 26 Nov 2019, 03:20 ]

  Ȋn urma  sesiunii  de selecție I și II în vederea obținerii bursei doctorand antreprenor în cadrul proiectului Educației antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul științelor socio-umaniste către piața muncii (ATRiUM) POCU/380/6/13/123343B au fost declarați admiși următorii studenți-doctoranzi ai Şcolii Doctorale de Știință Politică din cadrul Universităţii din Bucureşti:

AILINCĂI NICOLETA MĂDĂLINA

ALBU DENISA

COSTEA VLADIMIR ADRIAN

DRĂGULIN ALEXANDRU-IONUȚ

[18/12/2019 - Susținere publică] "EVOLUȚIA DEMERSURILOR DE SALVARE A PATRIMONIULUI CULTURAL, ÎN ZONE DE CONFLICT, LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI"

posted 19 Nov 2019, 03:39 by Secretariat FSPUB   [ updated 2 Dec 2019, 06:00 ]FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


                          "EVOLUȚIA DEMERSURILOR DE SALVARE A PATRIMONIULUI CULTURAL, ÎN ZONE DE CONFLICT, LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI"

 de către 

MATEI DIANA-CRISTINA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. FLORIN ȚURCANU


Evenimentul va avea loc în data de 18 decembrie 2019, ora 11:00 în sediul din Calea Plevnei, nr. 59, Sala profesorilor

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

PreşedinteProf.univ. dr. Ioan Stanomir    
Conducător de doctoratProf.univ. dr. Florin Țurcanu

Membri:
C.s. I dr. Ioana Feodorov - CST-ISSEE  din București
Conf.univ.dr. Simona Corlan-Ioan - Universitatea din București
Conf.univ.dr. Iulian Fota -  Academia Națională de Informații

[04/12/2019 - Susținere publică] "RELAȚIA DINTRE MAJORITATE ȘI MINORITĂȚI ÎN UCRAINA SUBCARPARTICĂ. PERSPECTIVE ISTORICE ȘI ASPECTE CONTEMPORANE"

posted 14 Nov 2019, 03:48 by Secretariat FSPUB   [ updated 14 Nov 2019, 03:53 ]


FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


                          "RELAȚIA DINTRE MAJORITATE ȘI MINORITĂȚI ÎN UCRAINA SUBCARPARTICĂ. PERSPECTIVE ISTORICE ȘI ASPECTE CONTEMPORANE"

 de către 

OANCEA VASILE MARIAN

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. RADU CARP


Evenimentul va avea loc în data de 04 decembrie 2019, ora 10:00 în sediul din Calea Plevnei, nr. 59, Sala profesorilor

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

PreşedinteProf.univ. dr. Ioan Stanomir    
Conducător de doctoratProf.univ. dr. Radu Carp

Membri:
Conf.univ.dr. Armand Goșu - Universitatea din București 
Conf.univ.dr. Vasile Strat - Academia de Studii Economice din București
Prof.univ.dr. Gheorghe Onișoru -  Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava

[03/12/2019 - Susținere publică] "ROLUL ORGANISMELOR ADMINISTRATIVE AUTONOME ÎN COMBATEREA CORUPȚIEI. O ANALIZĂ A FUNCȚIONĂRII AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE"

posted 13 Nov 2019, 05:08 by Secretariat FSPUB   [ updated 13 Nov 2019, 05:16 ]


FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


                            "ROLUL ORGANISMELOR ADMINISTRATIVE AUTONOME ÎN COMBATEREA CORUPȚIEI. O ANALIZĂ A FUNCȚIONĂRII AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE"

 de către 

MĂNTĂRĂU DANIELA-IULIANA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. GEORGETA GHEBREA


Evenimentul va avea loc în data de 03 decembrie 2019, ora 11:00 în sediul din Calea Plevnei, nr. 59, Sala profesorilor

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

PreşedinteProf.univ. dr. Ioan Stanomir    
Conducător de doctoratProf.univ. dr. Georgeta Ghebrea

Membri:
Prof.univ. dr. Radu Carp - Universitatea din București 
Prof. univ. dr. Mihai Păunescu - Școala Națională de Studii Politice și Administrative
C.p. II dr. Nicolae Perpelea -  Institutul de Sociologie, Academia Română

[12/11/2019 - Pre-susținere publică] "ACTIVITATEA ȘI ORGANIZAREA MINORITĂȚILOR DIN BASARABIA 1812-2010"

posted 6 Nov 2019, 23:47 by Secretariat FSPUB   [ updated 11 Nov 2019, 02:30 ]

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță pre-susținerea publică a tezei de doctorat intitulată

"ACTIVITATEA ȘI ORGANIZAREA MINORITĂȚILOR DIN BASARABIA 1812-2010 "

 de către 

GÎRJEU NATALIA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.DR. RADU CARP


Evenimentul va avea loc în data de 12 NOIEMBRIE 2019, ora 09:30 în sediul din Calea Plevnei, nr. 59, Sala de Consiliu

Componenţa comisiei de îndrumare: 
Conf.dr. Armand GOȘU - Universitatea din București  
Conf.dr. Ruxandra IVAN - Universitatea din București
Lect.dr. Șerban Filip CIOCULESCU - Universitatea din București  

[26/11/2019 - Susținere publică] "HISTORICAL MEMORY, RECONCILIATION AND POLITICAL DEVELOPMENT: THE COLUMBIAN EXPERIENCE AT HOME AND IN DIASPORA DURING THE PERIOD 1998-2018 "

posted 4 Nov 2019, 05:42 by Secretariat FSPUB   [ updated 4 Nov 2019, 05:47 ]


FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


                               "HISTORICAL MEMORY, RECONCILIATION AND POLITICAL DEVELOPMENT: THE COLUMBIAN EXPERIENCE AT HOME AND IN DIASPORA DURING THE PERIOD 1998-2018"

 de către 

ARIAS CUENTAS ESTHER MARGARITA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. GHEORGHE STOICA


Evenimentul va avea loc în data de 26 NOIEMBRIE 2019, ora 14:30 în sediul din Strada Academiei, nr. 18-20, Sala Arhitectură Doctorate

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

PreşedinteProf.univ. dr. Radu Carp  
Conducător de doctoratProf.univ. dr. Gheorghe Stoica

Membri:
Conf.univ. dr. Victor Rizescu - Universitatea din București 
Prof.univ. dr. George Poede - Universitatea  "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Prof. univ.dr. Dorin Roman -  Academia de Studii Economice

[26/11/2019 - Susținere publică] "MODURI DE UTILIZARE A FONDULUI SOCIAL EUROPEAN ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST PE PARCURSUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI 2020 (2014-2020)"

posted 28 Oct 2019, 00:16 by Secretariat FSPUB   [ updated 28 Oct 2019, 00:17 ]


FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


                               "MODURI DE UTILIZARE A FONDULUI SOCIAL EUROPEAN ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST PE PARCURSUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI 2020 (2014-2020)"

 de către 

MIERLOIU RUCSANDRA-ELENA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. GEORGETA GHEBREA


Evenimentul va avea loc în data de 26 noiembrie 2019, ora 09:30 în sediul din Calea Plevnei, nr. 59, Sala A, Pavilion H

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

PreşedinteProf.univ. dr. Ioan Stanomir    
Conducător de doctoratProf.univ. dr. Georgeta Ghebrea

Membri:
Prof.univ. dr. Radu Carp - Universitatea din București 
Prof. univ. dr. Luminița Popescu - Școala Națională de Studii Politice și Administrative
C.p. II dr. Simona Ilie -  Academia Română

Selecție grup țintă ATRIUM POCU

posted 26 Oct 2019, 01:47 by Secretariat FSPUB   [ updated 26 Oct 2019, 01:47 ]

Universitatea din Bucureşti, în calitate de partener în cadrul proiectului Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul ştiințelor socio-umaniste către piața muncii (ATRiUM)” – (cod proiect 123343)  vă face cunoscut faptul că se lansează apelul pentru selecția grupului țintă în cadrul acestui proiect. 

          Prezentul proiect se adresează astfel unui grup țintă format din cercetători doctorali sau postdoctorali cu teme de cercetare relevante în următoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Bioeconomia (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Sociologie, Istorie, Studii Culturale), Tehnologia Informației si a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept, Ştiințe ale Comunicării, Ştiințe politice, Relații Internaționale și Studii Europene) Energie, Mediu și Schimbări climatice (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept) eco-nano-tehnologii și materiale avansate (prin domeniul de studii universitare de doctorat Arte Vizuale) Sănătate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Psihologie, Ştiințe ale Educației, Teatru și Artele spectacolului) și Patrimoniu și Identitate Culturală (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Arte, Muzică, Teatru, Filologie, Filosofie).

Grupul țintă al proiectului este format, în cadrul Universității din București, din 17 doctoranzi și 8 cercetători post-doctorali.

Pentru a fi eligibilicandidații trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

  • Să aibă domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (V, NV, NE, SE, SE-Muntenia, SV si Centru).
  • Să fie înmatriculați ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale (la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect), respectiv să fie postdoctoranzi la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect.

          Pe parcursul perioadei de participare la activitățile proiectului candidații vor trebui să participe la un program de învățare antreprenorială cu componentă practică și la un program de consiliere profesională (care vor fi organizate în cadrul proiectului).

Pentru evitarea dublei finanțări, sprijinul oferit în cadrul proiectelor nu se va putea acorda persoanelor care au participat deja la programe de îmbunătățire a competenţelor antreprenoriale sau persoanelor care au fost grup țintă în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.

Doctoranzii trebuie să fie înmatriculaţi în ultimii doi ani terminali ai programului de studii doctorale într-unul dintre domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de  competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific şi comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020.  (În cazul în care doctoranzii beneficiază de prelungire a studiilor de doctorat, cu 1 – 2 ani, conform legii, ultimii doi ani de studii pentru care se poate furniza în proiect sprijinul pentru studenți doctoranzi se modifică corespunzător).

Cercetătorii postdoctorat selectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

Perioada de depunere a dosarelor: 18-31 octombrie 2019.
Dosarele se depun la sediul Departamentului de Fonduri Structurale din cadrul Universității din București, Șoseaua Panduri, nr. 90-92, camerele 510 și 514, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-13:00.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi documentele de mai jos.

[Mobilități CEEPUS - semestrul II]

posted 22 Oct 2019, 08:30 by Secretariat FSPUB   [ updated 22 Oct 2019, 08:30 ]

Sunt disponibile 14 mobilităţi studenţi (licenţă, master, doctorat) pentru semestrul II (o lună) la universităţile din cadrul reţelei CEEPUS CIII-PL-0702-08-1920 Ethics and Politics in the European context, proiect la care FSPUB este parte, după cum urmează:

Ţara

Instituţia

Număr mobilităţi

Albania

Catholic University Lady of Good Counsel, Faculty of Economics and
Political Science

3

Cehia

Charles University, Faculty of Humanities

3

Macedonia de Nord

University Sts. Cyril and Methodius – Skopje, Faculty of Law “Justinijan
Prvi”

1

 

 

 

University St. Kliment

Ohridski – Bitola, Faculty of Law

1

Polonia

Cardinal Stefan Wyszynski University, Institute of Political Science

1

 

 

 

The Pontifical University of

John Paull II in Cracow, Faculty of Philosophy

2

Slovacia

University of Trnava, Faculty of Philosophy and Arts

1

Slovenia

University of Ljubljana, Faculty of Theology

2

 

Numărul indicat de mobilităţi este valabil pentru toate universităţile parte în acest proiect.

Studenţii interesaţi pot depune candidaturile pe platforma online www.ceepus.info.

Data limită de depunere a candidaturilor este 31 octombrie 2019.

Pentru mai multe detalii referitoare la aceste candidaturi poate fi contactat reprezentantul acestei reţele CEEPUS, prof. univ. dr. Radu Carp radu.carp@fspub.unibuc.ro

1-10 of 168