Anunțuri Școala Doctorală

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


                               "MODELUL EUROPEAN DE PROTECȚIE A MINORITĂȚILOR - UN CONCEPT ÎN FORMARE (ASPECTE DE POLITICĂ COMPARATĂ)"

 de către 

MIHALACHE DENISE-ANDREEA
sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. RADU CARP


Evenimentul va avea loc în data de 16 SEPTEMBRIE 2019, ora 11:00 în sediul din Calea Plevnei, nr. 59, Sala P5

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

PreşedinteProf.univ. dr. Ioan Stanomir    
Conducător de doctoratProf.univ. dr. Radu Carp

Membri:
C.s.I. dr. Lucian Năstasă Kovacs - Institutul de Istorie "George Barițiu" - Cluj-Napoca, Academia Română
Conf.univ. dr. Raluca Alexandrescu - Universitatea din București - Facultatea de Științe Politice
Conf. univ.dr. Cristina Matiuță -  Universitatea din Oradea 

[12/01/2022 - Pre-susținere] "ACTIVITATEA ŞI ORGANIZAREA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ÎN BASARABIA DIN 1812 PÂNĂ ÎN PREZENT (RUŞI, UCRAINIENI,GĂGĂUZI,GERMANI)"

posted 8 Jan 2022, 00:50 by Secretariat FSPUB   [ updated 8 Jan 2022, 00:59 ]


 FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 

anunță pre-susținerea online a  tezei de doctorat intitulată

 

"ACTIVITATEA ŞI ORGANIZAREA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ÎN BASARABIA DIN 1812 PÂNĂ ÎN PREZENT (RUŞI, UCRAINIENI,GĂGĂUZI,GERMANI)"

 de către 

 

GÎRJEU NATALIA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF. UNIV. DR. RADU CARP

 


Evenimentul va avea loc în data de 12 ianuarie 2022, ora  13:00, ONLINE, link: 
https://teams.live.com/meet/94449334426594


Componenţa comisiei de îndrumare: 

Prof.univ.dr. Liliana Popescu - S.N.S.P.A

Cunf.univ.dr. Armand Goșu - Facultatea de Științe Politice

Conf. univ. dr. Ruxandra Ivan -  Facultatea de Științe Politice

[31/01/2022 - Susținere publică on-line] ,,LA TRADIZIONE DEL COMUNISMO DEMOCRATICO IN ITALIA DA GRAMSCI A BERLINGUER"

posted 3 Jan 2022, 11:00 by Secretariat FSPUB   [ updated 5 Jan 2022, 02:21 ]


FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 anunță susținerea publică on-line a tezei de doctorat în co-tutelă internațională cu  Universita della Calabria cu titlul:


,,LA TRADIZIONE DEL COMUNISMO DEMOCRATICO IN ITALIA DA GRAMSCI A BERLINGUER"

 

  de către 


CIOBANU MIHAELA


 sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF.DR. RADU CARP

 

Evenimentul va avea loc în data de 31 ianuarie 2022, ora 16:00, on-line, link: meet.google.com/qgi-wjqz-ove


Conducător de doctorat: Prof.dr. Radu CARP 

Conducător de doctorat: Prof.dr. Guido LIGUORI - Universita della Calabria


PreşedinteProf.dr. Georgeta GHEBREA


Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:


Membri:


Prof.dr. Sabin DRĂGULIN - Universitatea "Petre Andrei" din Iași

Conf'dr. Emanuel COPILAȘ - Universitatea de Vest din Timișoara 

Prof.dr. Fortunato CACCIATORE  - Universita della Calabria, Italia

Prof.dr. Salvatore CINGARI -  Universita per Stranieri di Perugia, Italia

[05/01/2022 - Pre-susținere] "MODERNIZAREA POLITICĂ A ORIENTULUI MIJLOCIU ÎNTRE DEMOCRATIZARE, ISLAMIZARE ȘI AUTORITARISM. STUDIU DE CAZ: REPUBLICA ARABĂ EGIPT"

posted 20 Dec 2021, 00:51 by Secretariat FSPUB


 FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 

anunță pre-susținerea  tezei de doctorat intitulată

 

"MODERNIZAREA POLITICĂ A ORIENTULUI MIJLOCIU ÎNTRE DEMOCRATIZARE, ISLAMIZARE ȘI AUTORITARISM. STUDIU DE CAZ: REPUBLICA ARABĂ EGIPT"

 de către 

 

PLEȘA DANA GABRIELA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF. UNIV. DR. IOAN STANOMIR

 


Evenimentul va avea loc în data de 05 ianuarie 2022, ora  10:00, la sediul Facultății de Științe Politice, Sala Profesorilor.


Componenţa comisiei de îndrumare: 


Prof.univ.dr. RADU CARP - Universitatea din București  

 

Prof.univ.dr. DRAGOȘ PETRESCU- Universitatea din București  

 

Dr. ȘERBAN FILIP CIOCULESCU -  Universitatea din București  

[09/12/2021 - Pre-susținere online] „POLITICAL AND ECONOMIC DIMENSION ON THE RELATION BETWEEN THE UAE ANDEU AND FUTURE DEVELOPMENTS"

posted 7 Dec 2021, 01:32 by Secretariat FSPUB   [ updated 13 Dec 2021, 23:14 ]


 FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 

anunță pre-susținerea online a tezei de doctorat intitulată

 

"POLITICAL AND ECONOMIC DIMENSION ON THE RELATION BETWEEN THE UAE AND EU AND FUTURE DEVELOPMENTS"

 de către 

 

AHMED ABDULLA SAEED BIN SAEED ALMATROOSHI

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF. UNIV. DR. RADU CARP

 


Evenimentul va avea loc în data de 16 decembrie 2021, ora 09:30, ONLINE, link
: meet.google.com/gze-gkss-okh.


Componenţa comisiei de îndrumare: 


Conf.univ.dr. FLORIN DIACONU - Universitatea din București  

 

CSII  ȘERBAN CIOCULESCU- Universitatea din București  

 

Conf.dr. LAURA SITARU -  Universitatea din București  

[06/12/2021 - Susținere publică on-line] ,,DIMENSIUNEA ESTICĂ ȘI SUD-ESTICĂ A DIPLOMAȚIEI CULTURALE ROMÂNEȘTI. CONSIDERAȚII PROSPECTIVE LA ORIZONTUL ANILOR 2050"

posted 27 Nov 2021, 05:51 by Secretariat FSPUB   [ updated 4 Dec 2021, 04:26 ]

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 anunță susținerea publică on-line a tezei de doctorat intitulată


,,DIMENSIUNEA ESTICĂ ȘI SUD-ESTICĂ A DIPLOMAȚIEI CULTURALE ROMÂNEȘTI.


 CONSIDERAȚII PROSPECTIVE LA ORIZONTUL ANILOR 2050"

 

  de către 


STANCIU CĂLIN ALEXANDRU


 sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF.DR. GHEORGHE STOICA

 

Evenimentul va avea loc în data de 06 decembrie 2021, ora 10:00, on-line, link: meet.google.com/uwc-vdfj-xyg


Conducător de doctorat: Prof.dr. Gheorghe STOICA    

PreşedinteProf.dr. Georgeta GHEBREA


Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:


Membri:


Prof.dr. Călin FELEZEU - Universitatea "Babeș -Bolyai" din Cluj-Napoca

Conf.dr. Antonio Roberto MOMOC - Universitatea din București

Prof.dr. Dorin ROMAN -  Academia de Studii Economice din București

[Alegeri Școala Doctorală]

posted 22 Nov 2021, 10:45 by COSMIN-STEFAN DOGARU   [ updated 22 Nov 2021, 10:46 ]

Alegeri la nivelul Şcolii Doctorale de Știinţă Politică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice


Depunerea candidaturilor: Candidaturile pentru funcțiile de director al școlii doctorale și de membru al consiliului școlii doctorale se depun în perioada 26 noiembrie - 03 decembrie 2021 (pentru ultima zi ca oră de depunere este 14.00) și se înregistrează la secretariatul Facultății. Candidaturile vor fi însotite de câte un CV, iar în cazul conducătorilor  de doctorat și de o fișă de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru abilitarea în domeniul în care candidatul conduce doctorate. Candidaturile pot fi transmite și electronic pe adresa secretariatului Şcolii Doctorale, în atenţia doamnei Gabriela Ifrim (gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro).


Desfăşurarea alegerilor: 8 decembrie 2021, între orele 9-14, în format fizic, în sala profesorilor, Calea Plevnei pentru membrii Școlii Doctorale, și între orele 8 -18 online pentru studenții-doctoranzi.


[12/11/2021 - Pre-susținere online] „LA TRADIZIONE DEL COMUNISMO DEMOCRATICO IN ITALIA: DA GRAMSCI A BERLINGUER ”

posted 9 Nov 2021, 04:02 by Secretariat FSPUB   [ updated 11 Nov 2021, 02:22 ]


FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță pre-susținerea online a tezei de doctorat intitulată

„LA TRADIZIONE DEL COMUNISMO DEMOCRATICO IN ITALIA: DA GRAMSCI A BERLINGUER ”
 de către 

CIOBANU MIHAELA

sub îndrumarea conducătorilor de doctorat

PROF. UNIV. DR. RADU CARP
PROF UNIV. DR. GUIDO LIGUORI

Evenimentul va avea loc în data de 12 NOIEMBRIE 2021, ora 11:00, ONLINE, link: https://meetingsemea4.webex.com/start/enachetusaComponenţa comisiei de îndrumare: 

Lect.univ.dr. Enache Tușa - Universitatea Ovidiu din Constanța

Prof.univ.dr. Emanuel Copilaș - Universitatea de Vest din Timișoara

Prof.univ.dr. Cezar Stanciu - Universitatea Valahia din Târgoviște

1-10 of 239