[02.02.2017 SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DE DOCTORAT]ACTORS AND PROCESSES OF FOREIGN POLICY DECISION-MAKING. ROMANIA DURING A DECADE OF TRANSFORMATIONS (2001-2014) drd. Budău Valentin-Gabriel

posted 9 Jan 2017, 05:39 by Secretariat FSPUB

 

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

                                  FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ

 

În ziua de 02 februarie 2017, ora 17,00, în  Sala Negulescu a Facultăţii de Ştiinţe Politice, sediul din str. Spiru Haret nr.8,

va avea loc susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată

ACTORS AND PROCESSES OF FOREIGN POLICY DECISION-MAKING. ROMANIA DURING A DECADE OF TRANSFORMATIONS (2001-2014)”,

 

de către

BUDĂU G. VALENTIN-GABRIEL

în vederea obţinerii titlului de doctor în ŞTIINŢE POLITICE.

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:                     

Prof. univ. dr. Ioan Stanomir – Universitatea din Bucureşti

 Conducător de doctorat:            

 Prof. univ. dr. Radu Carp – Universitatea din Bucureşti

 

Referenţi oficiali:

Prof. univ. dr. Adrian Ivan – Universitatea ’’Babeş-Bolyai’’ din Cluj-Napoca                 

Conf. univ. dr. Ruxandra Ivan – Universitatea din Bucureşti                 

C.ş.II dr. Şerban Cioculescu – Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară

                                                                                       

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii

 

D.M./09.01.2017