05/10/2018 - Pre-susținere publică] "DEMOCRAȚIE ȘI PARTIDE POLITICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA"

posted 2 Oct 2018, 05:07 by Nicoleta Petre ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 2 Oct 2018, 05:07 ]
FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță pre-susținerea publică a tezei de doctorat intitulată

"DEMOCRAȚIE ȘI PARTIDE POLITICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA"

de către 

MOVILEANU VIVIANA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. GHEORGHE STOICA

Evenimentul va avea loc în data de 05 OCTOMBRIE  2018, ora 11:30 în sediul din Calea Plevnei, nr.59, sala P6.

Componenţa comisiei de îndrumare: 

Conf.univ.dr. Armand Goșu- Universitatea din București 
Prof.univ.dr. Victor Moraru -Academia de Știință a Moldovei- Chișinău
Lect univ.dr. Marin Drămnescu - Academia de Studii Economice- București