[05/12/2016 - SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DE DOCTORAT] Monografia relaţiilor româno-ucrainene în perioada 1992-2012 (Drd.Dobrovolskyy Taras)

posted 14 Nov 2016, 06:43 by Secretariat FSPUB


UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 
ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ 


În ziua de 05 decembrie 2016, ora 14,30,
în Sala de Consiliu a Facultăţii de Ştiinţe Politice, sediul Institutului Bancar Român din str. Negru Vodă nr.3, 
va avea loc susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată 

 MONOGRAFIA RELAŢIILOR ROMÂNO-UCRAINENE 
ÎN PERIOADA 1992-2012, de către 

DOBROVOLSKYY V. TARAS 

în vederea obţinerii titlului de doctor în ŞTIINŢE POLITICE. 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
 
Preşedinte: 
Prof. univ. dr. Radu Carp – Universitatea din Bucureşti 

Conducător de doctorat: 
Prof. univ. dr. Gheorghe Stoica – Universitatea din Bucureşti 

Referenţi oficiali: 
 Conf. univ. dr. Sabin Drăgulin – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir 
 Conf. univ. dr. Mihai Milca – S.N.S.P.A. 
 Conf. univ. dr. Victor Rizescu – Universitatea din Bucureşti 


Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii