[27/09/2019 - Susținere publică] "LA DEMOCRATISATION PAR L’ EUROPEANISATION LES TRANSFORMATIONS DE LA CULTURE POLITIQUE ET DU PHENOMENE PARTISAN DANS LA ROUMANIE POSTCOMMUNISTE"

posted 5 Sep 2019, 05:32 by Secretariat FSPUB   [ updated 11 Sep 2019, 22:25 ]FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


                               "LA DEMOCRATISATION PAR L’ EUROPEANISATION LES TRANSFORMATIONS DE LA CULTURE POLITIQUE ET DU PHENOMENE PARTISAN DANS LA ROUMANIE POSTCOMMUNISTE"

 de către 

MIKOLA CLARA-IOANA
sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. DANIEL BARBU


Evenimentul va avea loc în data de 27 SEPTEMBRIE 2019, ora 14.00,  în SALLE DE THESE BORDEAUX , în Franța

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:


Conducător de doctoratProf.univ. dr. Daniel Barbu - Universitatea din București

Conducător de doctoratPhilippe CLARET- Maître de Conférences, Université de Bordeaux

Membri:

Antonela CAPELLE-POGACEAN - Chargée de recherche, CERI, Sciences Po Paris

Jean-Michel DE WAELE - Professeur, Université Libre de Bruxelles

Catherine DURANDIN - Professeur émérite à l’INALCO, Paris

Patrick MICHEL- Directeur de recherche CNRS, Directeur d’études à l’EHESS

Antoine ROGER- Professeur, Sciences Po Bordeaux