[07.10.2016 Presusţinere teza doctorat] Promovarea drepturilor fundamentale ale omului in cadrul Jocurilor Olimpice(Atena 1896-Soci 2014) drd. SOFRONEA C. Octavian

posted 4 Oct 2016, 05:31 by Secretariat FSPUB   [ updated 4 Oct 2016, 05:31 ]


UNIVERSITATEA BUCURESTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 
ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ 
În ziua de 07 octombrie 2016, ora 10,00 în Sala de Consiliu a Institutului Bancar Român, et.1,la sediul din str. Negru Vodă nr.3, 
va avea loc pre-susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată 

” PROMOVAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI ÎN CADRUL JOCURILOR OLIMPICE (ATENA 1896- SOCI 2014)’’ 
de către domnul 
SOFRONEA C. OCTAVIAN sub îndrumarea conducătorului de doctorat 
PROF.UNIV.DR. GHEORGHE STOICA 
Comisia de îndrumare are următoarea componenţă: 
PROF.UNIV.DR. LAURENŢIU VLAD – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
CONF. UNIV. DR. LUCIANA ALEXANDRA GHICA – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
CONF. UNIV. DR. RUXANDRA IVAN – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI