[08/01/2019 - Susținere publică] “BLACK SEA REGIONAL COOPERATION. ETHICAL STANDARDS AND MORAL VALUES!”

posted 18 Dec 2018, 23:04 by Nicoleta Petre ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 18 Dec 2018, 23:04 ]

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE 

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI 

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată 

         “BLACK SEA REGIONAL COOPERATION. ETHICAL STANDARDS AND MORAL VALUES!”


de către 

LĂPĂDAT E. ANDREEA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat 

PROF.UNIV.DR. RADU CARP

Evenimentul va avea loc în data de 08 IANUARIE 2019, ora 11:30, în sediul din Str. CALEA PLEVNEI, nr. 59, Sala P5. 


Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat: 

Preşedinte: Prof.univ. dr. Ioan STANOMIR

Conducător de doctorat: Prof.univ. dr. Radu CARP

Membri: 

Prof. univ. dr. Marian ZULEAN- Universitatea din București
C. ș. II  Șerban CIOCULESCU -  Institutul pentru Studii de Apărare și Istorie Militară
Prof.univ. dr.Toma ROMAN  - Academia de Studii Economice- București
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.