[08/12/2016-SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DE DOCTORAT] The expasion of good governance in the field of anti-discrimination: an analysis of the performance of the Romanian equality authority and its adjudication of hate speech cases (Drd. Iordache Adriana)

posted 17 Nov 2016, 23:18 by Secretariat FSPUB

 

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

      FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ

 

În ziua de 08 decembrie 2016, ora 10,30, în  Sala de Consiliu a Facultăţii de Ştiinţe Politice, sediul din str. Negru Vodă nr.3,

va avea loc susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată

 THE EXPASION OF GOOD GOVERNANCE IN THE FIELD OF ANTI-DISCRIMINATION: AN ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF THE ROMANIAN EQUALITY AUTHORITY AND ITS ADJUDICATION OF HATE SPEECH CASES,

de către

IORDACHE A. ADRIANA

în vederea obţinerii titlului de doctor în ŞTIINŢE POLITICE.

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:                     

Conf. univ. dr. Raluca Alexandrescu – Universitatea din Bucureşti

 Conducător de doctorat:            

 Prof. univ. dr. Radu Carp – Universitatea din Bucureşti

 Referenţi oficiali:

 Prof. univ. dr. Ioan Stanomir – Universitatea din Bucureşti

 Prof. univ. dr. Doina Balahur – Universitatea ’’Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

  Conf. univ. dr. Liliana Popescu – S.N.S.P.A.

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii