[10/07/2020 - Susținere online] "LIMITE DE LIBERTATE ÎN ELABORAREA UNEI STRATEGII DE POLITICĂ EXTERNĂ ȘI SECURITATE: STUDIU DE CAZ PERU"

posted 15 Jun 2020, 04:12 by Secretariat FSPUB   [ updated 13 Jul 2020, 05:50 ]
FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


   "LIMITE DE LIBERTATE ÎN ELABORAREA UNEI STRATEGII DE POLITICĂ EXTERNĂ ȘI SECURITATE: STUDIU DE CAZ PERU"

 de către 

TUȘA CLAUDIA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. GHEORGHE STOICA


Evenimentul va avea loc în data de 24 iulie 2020, ora 12:00 ONLINE
Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

PreşedinteProf.univ. dr. Radu CARP

Conducător de doctoratProf.univ. dr. Gheorghe STOICA

Membri:

Prof.univ.dr. Mihai MILCA - S.N.S.P.A.

Prof.univ.dr. Dorin ROMAN - A.S.E. din București

Prof.univ.dr. George POEDE -  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași