[11/05/2017 - Pre-susținere publică] "THE BALKANIANS"OR THE EUROPEANS? (THE INFLUENCE OF NATIONAL CONSCIOUSNESS ON SUCCESS, OF NATION BRANDING IN FORMER YUGOSLAV COUNTRIES - A COMPARATIVE CASE STUDY OF CROAȚIA AND MONTENEGRO) (Drd. Zrinka N. MOZARA)

posted 5 May 2017, 02:50 by Mirela Padurean ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 5 May 2017, 02:51 ]
 FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE 
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță pre-susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


"THE BALKANIANS"OR THE EUROPEANS? 

(THE INFLUENCE OF NATIONAL CONSCIOUSNESS ON SUCCESS, OF NATION BRANDING IN FORMER YUGOSLAV COUNTRIES - A COMPARATIVE CASE STUDY OF CROAȚIA AND MONTENEGRO)


de către

Zrinka N. MOZARA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat
PROF.UNIV.DR. FLORIN ȚURCANU


Evenimentul va avea loc în data de 11 mai 2017, ora 16:00 în Sala Birou Conducător Doctorat a Facultății de Științe Politice a Universității din București (str.Spiru Haret nr.8, etaj).

Componenţa comisiei de îndrumare:
Prof.univ.dr. Radu Carp – Universitatea din București
Prof.univ.dr.Ioan Stanomir  – Universitatea din București
Conf.univ.dr. Cristina Petrescu – Universitatea din București