[14/09/2020 - Susținere publică on-line] "IMAGINEA ADVERSARULUI ÎN DRUMUL POLITIC AL LIGII APĂRĂRII NAȚIONALE CREȘTINE ȘI AL PARTIDULUI NAȚIONAL-CREȘTIN"

posted 18 Aug 2020, 10:24 by Secretariat FSPUB   [ updated 28 Aug 2020, 02:37 ]

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță susținerea publică on-line a tezei de doctorat intitulată


   "IMAGINEA ADVERSARULUI ÎN DRUMUL POLITIC AL LIGII APĂRĂRII NAȚIONALE CREȘTINE ȘI AL PARTIDULUI NAȚIONAL- CREȘTIN"

 de către 

CHIRVĂSUȚĂ VASILE MIHAI

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. CRISTIAN PREDA


Evenimentul va avea loc în data de 14 septembrie 2020, ora 13:00, on-line

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

PreşedinteProf.univ. dr. Radu CARP

Conducător de doctoratProf.univ. dr. Cristian PREDA

Membri:

Prof.univ.dr. Daniel ȘANDRU - Universitatea "Petre Andrei" din Iași

Prof.univ.dr. Silviu ROGOBETE - Universitatea de Vest din Timișoara

Conf.univ.dr. Silvia MARTON -  Universitatea din București