[09/02/2021 - Susținere publică on-line] “HISTOIRE POUR L'HISTOIRE.USAGES ET VOCATIONS POLITIQUES DU PASSÉ DANS L’ULTRACONTEMPORAIN POSTSOVIÉTIQUE: LA CRISE UKRAINIENNE (2014-17) DANS DES FAITS DE RHETORIQUE POLITIQUE”

posted 9 Dec 2020, 00:02 by Secretariat FSPUB   [ updated 7 Feb 2021, 04:27 ]FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

 anunță susținerea publică on-line a tezei de doctorat intitulată


 “HISTOIRE POUR L'HISTOIRE.USAGES ET VOCATIONS POLITIQUES DU PASSÉ DANS L’ULTRACONTEMPORAIN POSTSOVIÉTIQUE: LA CRISE UKRAINIENNE (2014-17) DANS DES FAITS DE RHETORIQUE POLITIQUE”

  de către 

 FIFOIU DIANA

 sub îndrumarea conducătorului de doctorat

 

PROF.UNIV.DR. FLORIN ȚURCANU

 

Evenimentul va avea loc în data de 09 februarie 2021, ora 13:00, on-line

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Radu CARP

Conducător de doctorat: Prof.univ.dr. Florin ȚURCANU

Membri:

Conf.univ.dr. Armand GOȘU - Universitatea din București

CP II  Cosmin POPA - Institutul de Istorie Nicolae Iorga

Prof.univ.dr. Daniel ȘANDRU -  Universitatea Al. I. Cuza din Iași