[Susțineri teze de doctorat]

posted 4 Nov 2015, 12:37 by FSP UB   [ updated 13 Nov 2015, 01:19 ]
Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti anunţă susţinerea publică a tezelor de doctorat 

THE CONCEPT OF PARLIAMENTARY IMMUNITY. A CROSS-COUNTRY CONCEPTUAL ANALYSIS FOR FRANCE, GERMANY, POLAND AND ROMANIA
Candidat: NEGOIȚĂ S. IONUȚ CIPRIAN

13 noiembrie 2015, ora 10:30
Sala de Consiliu (Institutul Bancar Român, str.Negru Vodă 3, etaj 1)

Comisia de examinare
Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai CHIOVEANU
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Daniel BARBU
Membri: Conf. univ. dr. Ruxandra IVAN; Prof. univ. dr. Daniel ȘANDRU; Conf.univ.dr. Bogdan ȘTEFANACHI

EUROPEAN UNION’S INTEGRATION PROCESS: A FEDERALIST PERSPECTIVE
Candidat: VÎLCAN V. ADRIAN DAN

13 noiembrie 2015, ora 12:00
Sala de Consiliu (Institutul Bancar Român, str.Negru Vodă 3, etaj 1)

Comisia de examinare
Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai CHIOVEANU
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Daniel BARBU
Membri: Conf. univ. dr. Ruxandra IVAN; Prof. univ. dr. Daniel ȘANDRU; Conf.univ.dr. Bogdan ȘTEFANACHI


REPREZENTAREA INTERESELOR SOCIETĂŢII CIVILE ÎN FORMULAREA POLITICILOR UNIUNII EUROPENE. STUDIU DE CAZ: POLITICA UE ÎN DOMENIUL MIGRAŢIEI
Candidat: DINESCU L. MIHAI 

18 noiembrie 2015, ora 10:00
Sala M.Kogalniceanu (Institutul Bancar Român, str.Negru Vodă 3, etaj 3)

Comisia de examinare
Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan STANOMIR
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Georgeta GHEBREA
Membri: Prof.univ.dr. Gabriela DRĂGAN, Conf. univ. dr. Ruxandra IVAN, CS I Dr. Bogdan VOICU


GOUVERNANT À L’ ÉCHELLE MICRO: LES ÉLITES POLITIQUES LOCALES DE LA ROUMANIE POSTCOMMUNISTE. ETUDE DE CAS: COMMUNE CEPTURA, DÉPARTEMENT PRAHOVA
Candidat: CLUCERESCU (TĂNASE) P. EMILIA-ELENA

24 noiembrie 2015, ora 09:00
Sala 1989 (str.Spiru Haret 8, parter)

Comisia de examinare
Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai CHIOVEANU
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. dr. Ioan STANOMIR, Prof.univ.dr. Jean Michel DE WAELE
Membri: Prof.univ.dr. Ionela BĂLUȚĂ, Prof. univ. dr. Pascal DELWIT, CS I Dr. Bogdan VOICU


IMPACTUL POLITICILOR SOCIALE ASUPRA VIEŢII PRIVATE A VÂRSTNICILOR DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA CRIZEI ECONOMICE (2009-2012)
Candidat: CONSTANTIN A.A. ANDREEA-LIGIA

25 noiembrie 2015, ora 10:00
Sala M.Kogălniceanu (Institutul Bancar Român, str.Negru Vodă 3, etaj 3)

Comisia de examinare
Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan STANOMIR
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Georgeta GHEBREA
Membri: Prof.univ.dr. Radu CARP, Conf. univ. dr. Mircea Teodor ALEXIU, CS I Dr. Sorin CACE


CENZURA COMUNISTĂ ÎN ROMÂNIA. STUDIU DE CAZ: DIRECŢIA GENERALĂ A PRESEI ŞI TIPĂRITURILOR 1949-1977
Candidat: IONICĂ A. DANIEL

26 noiembrie 2015, ora 10:00
Sala de Consiliu (Institutul Bancar Român, str.Negru Vodă 3, etaj 1)

Comisia de examinare
Preşedinte: Prof. univ. dr. Laurențiu VLAD
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Stelian TĂNASE
Membri: Prof.univ.dr. Ovidiu PECICAN, Prof. univ. dr. Florin Daniel ȘANDRU, Conf.univ.dr. Dan PAVEL


ŞCOALA SUPERIOARĂ DE ŞTIINŢE SOCIALE A.A. JDANOV - FORMAREA ELITELOR COMUNISTE
Candidat: POPESCU N. RONALD-NARCIS

26 noiembrie 2015, ora 12:00
Sala de Consiliu (Institutul Bancar Român, str.Negru Vodă 3, etaj 1)

Comisia de examinare
Preşedinte: Prof. univ. dr. Laurențiu VLAD
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Stelian TĂNASE
Membri: Prof.univ.dr. Ovidiu PECICAN, Prof. univ. dr. Florin Daniel ȘANDRU, Conf.univ.dr. Dan PAVEL


THE ARMENIAN COMMUNITY IN ROMANIA: PRESERVING THE HERITAGE OF A NATIONAL MINORITY
Candidat: ARZUMANYAN S. ARSEN

2 decembrie 2015, ora 11:00
Sala 1989 (str.Spiru Haret 8, parter)

Comisia de examinare
Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan STANOMIR
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Radu CARP
Membri: Prof.univ.dr. Artur ATANESYAN, CS I Dr. Lucian NASTASĂ-KOVACS, Conf. univ. dr. Florin DIACONU


THE FRAGMENTATION OF INTERNATIONAL LAW: THE RELATIONSHIP BETWEEN EUROPEAN UNION LAW AND INTERNATIONAL LAW
Candidat: IONIȚĂ G. LIANA-ANDREEA

16 decembrie 2015, ora 18:00
Sala 1989 (str.Spiru Haret 8, parter)

Comisia de examinare
Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan STANOMIR
Conducător ştiinţific: Prof.univ. dr. Iulia Antoanella MOTOC
Membri: Prof. univ. dr. Radu CARP, Conf.univ. dr. Sergiu MIȘCOIU, Conf. univ. dr. Bogdan ȘTEFANACHI


Tezele de doctorat pot fi consultate la Biblioteca Facultăţii de Ştiinte Politice