[16-04-2022 SUSȚINERE TEZĂ DE ABILITARE -,, POLITICS, THE ARTS AND MEMORY POLITICS IN DICTATORSHIPS AND POST- DICTATORSHIPS IN EASTERN EUROPE AND LATIN AMERICA "]

posted 16 Mar 2022, 01:28 by Secretariat FSPUB   [ updated 16 Mar 2022, 01:28 ]

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚĂ POLITICĂ

A N U N Ţ

În  ziua  de 16 aprilie 2022, ora 12.00 la Facultatea de Științe Politice, Sala Profesorilor

va  avea  loc  susţinerea  tezei  de

abilitare intitulată:

 

 

,, POLITICS, THE ARTS AND MEMORY POLITICS IN DICTATORSHIPS AND POST- DICTATORSHIPS IN EASTERN EUROPE AND LATIN AMERICA  "

 

de  către

 

PREDA CATERINA-LAURA-DIAMANTA

 

În vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Științe Politice

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de abilitare:

 

                                           

Membri: 

 

1. Prof.dr. Georgeta GHEBREA- Universitatea din București

 

2. Prof.dr. Sergiu MIȘCOIU - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

 

3. C.Ș.  Sorina Cristina SOARE - Universita degli Studi di Firenze

 

4. Prof. dr. Ionela BĂLUȚĂ - membru supleant - Universitatea din București

 

5. Prof. dr. Ramona COMAN - membru supleant - Universite Lire de Bruxells