16/07/2019 - Susținere publică] “ "CONSOLIDAREA DOMNIEI LEGII ȘI A RESPECTULUI PENTRU DREPTURILE OMULUI ÎN ROMÂNIA -ROLUL SUBSIDIARITĂȚII CEDO ȘI AL MARGINII DE APRECIERE A CURȚILOR NAȚIONALE"

posted 18 Jun 2019, 01:50 by Secretariat FSPUB   [ updated 18 Jun 2019, 01:53 ]
FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


                               "CONSOLIDAREA DOMNIEI LEGII ȘI A RESPECTULUI PENTRU DREPTURILE OMULUI ÎN ROMÂNIA -ROLUL SUBSIDIARITĂȚII CEDO ȘI AL MARGINII DE APRECIERE A CURȚILOR NAȚIONALE"

 de către 

ALEXANDRESCU RADU-MICHAEL

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. IOAN STANOMIR


Evenimentul va avea loc în data de 16 IULIE 2019, ora 11:00 în sediul din Calea Plevnei, nr. 59, Sala P5

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

PreşedinteProf.univ. dr. Radu Carp

Conducător de doctoratProf.univ. dr. Ioan Stanomir

Membri:
Prof.univ.dr. Georgeta Ghebrea- Universitatea din București - Facultatea de Științe Politice
Prof.univ. dr. Alexandru Radu - Universitatea Politehnica din București
Prof. univ.dr. Daniel Șandru -  Universitatea "Petre Andrei" din București