[16/07/2020 - Pre-susținere online] „DIMENSIUNEA ESTICĂ ȘI SUD-ESTICĂ A DIPLOMAȚIEI CULTURALE ROMÂNEȘTI. CONSIDERAȚII PROSPECTIVE LA ORIZONTUL ANILOR 2050”

posted 13 Jul 2020, 05:36 by Secretariat FSPUB   [ updated 13 Jul 2020, 05:49 ]
FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță pre-susținerea online a tezei de doctorat intitulată

„DIMENSIUNEA ESTICĂ ȘI SUD-ESTICĂ A DIPLOMAȚIEI CULTURALE ROMÂNEȘTI. CONSIDERAȚII PROSPECTIVE LA ORIZONTUL ANILOR 2050”


 de către 

STANCIU CĂLIN ALEXANDRU

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF. UNIV. DR. GHEORGHE STOICA


Evenimentul va avea loc în data de 16 IULIE 2020, ora 14:00, ONLINE

Componenţa comisiei de îndrumare: 

Conf.univ.dr. Victor RIZESCU - Universitatea din București  
Lect. univ. dr. Marin DRĂMNESCU  - Academia de Studii Economice
Conf.univ.dr. Ruxandra IVAN - Universitatea din București