FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță pre-susținerea publică a tezei de doctorat intitulată

                             
"ROLUL ORGANISMELOR ADMINISTRATIVE AUTONOME ÎN COMBATEREA CORUPȚIEI. ANALIZA FUNCȚIONALĂ A AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE"

 de către 

MĂNTĂRĂU DANIELA-IULIANA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. GEORGETA GHEBREA


Evenimentul va avea loc în data de 16 SEPTEMBRIE 2019, ora 10:00 în sediul din Calea Plevnei, nr. 59, Sala P4

Componenţa comisiei de îndrumare: 
Prof.univ.dr. Radu Carp - Universitatea din București 
Prof.univ.dr. Ioan Stanomir - Universitatea din București 
Lect.univ. dr. Gabriel Sebea - Universitatea Română-Americană

Comments