[17/06/2020 - Susținere online] "FROM PAPER PLANS TO GOOD GOVERNANCE. A COMMUNITY-ORIENTED ANALYSIS OF DISASTER RISK REDUCTION POLICIES IN ROMANIA"

posted 22 May 2020, 01:09 by Secretariat FSPUB

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


                         "FROM PAPER PLANS TO GOOD GOVERNANCE.

 

A COMMUNITY-ORIENTED ANALYSIS OF DISASTER RISK REDUCTION POLICIES IN ROMANIA"


 de către 

LIXANDRU LAURA-MĂDĂLINA

sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. GEORGETA GHEBREA


Evenimentul va avea loc în data de 17 iunie 2020, ora 15:00 ONLINE

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

PreşedinteProf.univ. dr. Radu CARP

Conducător de doctoratProf.univ. dr. Georgeta GHEBREA

Membri:

Conf.univ.dr. Camil PÂRVU - Universitatea din București 

C. p. II. Nicolae PERPELEA - Institutul de Sociologie, Academia Română

Conf.univ.dr. Ioan Lucian CATRINA -  Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir"


Comments