[17/07/2017 Pre-susținere publică],, Conflict Regarding the Arab Spring in Gulf Cooperation Council]

posted 13 Jul 2017, 06:47 by Mirela Padurean ‎(Secretariat FSPUB)‎   [ updated 17 Jul 2017, 03:45 ]
 FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE 
A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

anunță pre-susținerea publică a tezei de doctorat intitulată


,, Conflict Regarding the Arab Spring in Gulf Cooperation Council''

de către

Mohammed Khalid Al. Shahri

sub îndrumarea conducătorului de doctorat
PROF.UNIV.DR. GHEORGHE STOICA


Evenimentul va avea loc în data de 17 IULIE 2017, ora 12:00 în sediul din str.Spiru Haret nr.8, etaj.

Componenţa comisiei de îndrumare:
Prof.univ.dr. Georgeta Ghebrea – Universitatea din București
Prof.univ.dr. Mihai Chioveanu  – Universitatea din București
Conf..univ.dr. Victor Rizescu – Universitatea din București