[19.12.2016-SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DE DOCTORAT] Industrializarea şi urbanizarea stalinistă. Formarea unei noi clase muncitoare în colonia Ucea (Victoria)-1948-1953 ,drd.Spînu (Dumitru) Daniela-Mihaela

posted 28 Nov 2016, 22:28 by Secretariat FSPUB

 

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

      FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ

 

În ziua de 19 decembrie 2016, ora 15,00, în  Sala Negulescu a Facultăţii de Ştiinţe Politice, sediul din str. Spiru Haret nr.8,

va avea loc susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată

 

” INDUSTRIALIZARE ŞI URBANIZAREA STALINISTĂ. FORMAREA UNEI NOI CLASE MUNCITOARE ÎN COLONIA UCEA (VICTORIA) 1948-1953’’

de către

SPÎNU V. DANIELA-MIHAELA (DUMITRU)

în vederea obţinerii titlului de doctor în ŞTIINŢE POLITICE.

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:                     

Prof. univ. dr. Radu Carp – Universitatea din Bucureşti

 Conducător de doctorat:            

 Prof. univ. dr. Florin Ţurcanu – Universitatea din Bucureşti

 Referenţi oficiali:

 Prof. univ. dr. Ionela Băluţă – Universitatea din Bucureşti

C.ş.II Cristian Vasile – Institutul de Istorie ’’Nicolae Iorga”, Academia Română

Prof. univ. dr. Sorin Radu – Universitatea ’’Lucian Blaga” din Sibiu.

 

 

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii