[20.12.2016 Presusţinere teza de doctorat] Referenţialul politicii externe româneşti între 1990 şi 2014 drd. Secăreanu Cătălin Ionuţ

posted 15 Dec 2016, 03:32 by Secretariat FSPUB

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

      FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ

 

  

În ziua de 20 decembrie 2016, ora 17,30 în  Sala de Consiliu a Institutului Bancar Român, et.1,la sediul din str. Negru Vodă nr.3,

va avea loc pre-susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată

 

” REFERENŢIALUL POLITICII EXTERNE ROMÂNEŞTI ÎNTRE 1990 ŞI 2014’’

 

 

de către domnul

SECĂREANU V.P. CĂTĂLIN-IONUŢ sub îndrumarea conducătorului de doctorat

PROF.UNIV.DR. IULIA MOTOC ŞI PROF.UNIV.DR. DANIEL BOURMAUD

Comisia de îndrumare are următoarea componenţă:

CONF.UNIV.DR. FLORIN DIACONU – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

CONF.UNIV.DR. RUXANDRA IVAN – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

http://www.fspub.unibuc.ro/a/fspub.unibuc.ro/fspub/despre/profesori/ivan-ruxandra                                     

 PROF.UNIV.DR. RADU TOMA – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI