[10/11/2016 - PRE-SUSŢINERE TEZĂ DE DOCTORAT] Towards a Typology of Cohabitation: The Role of the Constitutional Court of Romania in Solving the Conflicts Between Public Authorities (Drd. Olga Cristina MANOLACHE)

posted 7 Nov 2016, 06:53 by Secretariat FSPUB   [ updated 14 Nov 2016, 02:44 ]

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 
ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ 
În ziua de 10 noiembrie 2016, ora 12,00
în Sala de Consiliu a Institutului Bancar Român, et.1, 
la sediul Institutului Bancar Român din str. Negru Vodă nr.3, 

va avea loc susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată TOWARDS A TYPOLOGY OF COHABITATION: 
THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF ROMANIA IN SOLVING
 THE CONFLICTS BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES 

de către doamna 

MANOLACHE D. OLGA-CRISTINA 

sub îndrumarea conducătorului de doctorat 

PROF.UNIV.DR. IOAN STANOMIR 


Comisia de îndrumare are următoarea componenţă: