[28/11/2016 - SUSŢINERE PUBLICĂ TEZĂ DE DOCTORAT] A Descriptive Inquiry into the Local Political Elites of East-Central Europe: A Comparative Aprroach of Tecuci (Romania), Česká Lípa (The Czech Republic),Oleśnica (Poland), Gyula (Hungary), Levice (Slovakia), and Targovishte (Bulgaria) (Drd. Roxana MARIN)

posted 7 Nov 2016, 06:14 by Secretariat FSPUB   [ updated 14 Nov 2016, 02:46 ]
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 
ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ 


În ziua de 28 noiembrie 2016, ora 15:00
în Sala de Consiliu a Facultăţii de Ştiinţe Politice, 
sediul Institutului Bancar Român din str. Negru Vodă nr.3, 

va avea loc susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată 

A DESCRIPTIVE INQUIRY INTO THE LOCAL POLITICAL ELITES OF EAST-CENTRAL EUROPE: 
A COMPARATIVE APRROACH OF TECUCI (ROMANIA), ČESKÁ LÍPA (THE CZECH REPUBLIC),
OLEŚNICA (POLAND), GYULA (HUNGARY), LEVICE (SLOVAKIA), AND TARGOVISHTE (BULGARIA) 

de către 

MARIN D. ROXANA 

în vederea obţinerii titlului de doctor în ŞTIINŢE POLITICE. Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:
Conf. univ. dr. Raluca Alexandrescu – Universitatea din Bucureşti

Conducător de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan Stanomir – Universitatea din Bucureşti

Referenţi oficiali:
Prof. univ. dr. Radu Carp – Universitatea din Bucureşti
Conf. Univ. Dr. Virgil Stoica – Universitatea ’’Al. I. Cuza’’ din Iaşi
Prof. Univ. Dr. Daniel Şandru– Universitatea ’’Petre Andrei’’ din Iaşi


Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii