[21/10/2015 - Susțineri teze doctorat]

posted 12 Oct 2015, 06:22 by FSP UB   [ updated 14 Oct 2015, 01:48 ]
DIMENSIUNI PSIHO-SOCIALE ALE FENOMENULUI POPULIST
Candidat: DRĂMNESCU AUREL MARIN

21 octombrie 2015, ora 14:30
Sala 1989 (str.Spiru Haret 8, parter)

Comisia de examinare
Preşedinte: Prof. univ. dr. Laurențiu VLAD
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Gheorghe STOICA
Membri: Prof. univ. dr. Nicolae MITROFAN; Prof. univ. dr. Michele PROSPERO; Conf.univ.dr. Ion STAVRE

UNITED STATES FOREIGN POLICY IN THE POST-COLD WAR ERA: AID FOR DEVELOPMENT IN THE SOUTHERN CONE (2005-2013)
Candidat: DAGHIE TEODORA MARIA

21 octombrie 2015, ora 16:00
Sala 1989 (str.Spiru Haret 8, parter)

Comisia de examinare
Preşedinte: Prof. univ. dr. Laurențiu VLAD
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Gheorghe STOICA
Membri: Prof. univ. dr. Maurizio VERNASSA; Prof. univ. dr. Toma Dorin ROMAN; Conf.univ.dr. Luciana Alexandra GHICA


Tezele de doctorat pot fi consultate la Biblioteca Facultăţii de Ştiinte Politice