[24 octombrie 2016 presustinere TEZA DE DOCTORAT]-Black Sea Regional cooperation. Ethical standards and moral values drd. LAPADAT Andreea]

posted 19 Oct 2016, 07:06 by Secretariat FSPUB   [ updated 19 Oct 2016, 07:07 ]
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 
ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ 

În ziua de 24 octombrie 2016, ora 16,00, în Sala de Consiliu a Institutului Bancar Român, et.1,la sediul din str. Negru Vodă nr.3, 
va avea loc pre-susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată 
” BLACK SEA REGIONAL COOPERATION. ETHICAL STANDARDS AND MORAL VALUES”, 
de către doamna 
LĂPĂDAT E. ANDREEA sub îndrumarea conducătorului de doctorat 
PROF.UNIV.DR. RADU CARP 
Comisia de îndrumare are următoarea componenţă: 
PROF. UNIV. DR. IOAN STANOMIR – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
CONF. UNIV. DR. RUXANDRA IVAN – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
 CONF. UNIV. DR. FLORIN DIACONU – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI