[29/09/2016 - Presustinere teza doctorat] A descriptive inquiry into the local political elites of East-Central Europe (drd. MARIN D. Roxana)

posted 26 Sep 2016, 06:15 by Secretariat FSPUB   [ updated 26 Sep 2016, 06:16 ]
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 
ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ 

În ziua de 29 septembrie 2016, ora 10:00, în Sala de Consiliu a Institutului Bancar Român, et.1,la sediul din str. Negru Vodă nr.3, 
va avea loc pre-susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată ” A DESCRIPTIVE INQUIRY INTO THE LOCAL POLITICAL ELITES OF EAST-CENTRAL EUROPE. A COMPARATIVE APRROACH OF TECUCI (ROMÂNIA)”, CESKA LIPA (THE CZECH REPUBLIC),OLESNICA (POLAND), GYULA (HUNGARY), LEVICE (THE SLOVACK REPUBLIC), AND TARGOVIŞTE (BULGARIA)’’
  
de către doamna 
MARIN D. ROXANA 

sub îndrumarea conducătorului de doctorat 
PROF.UNIV.DR. IOAN STANOMIR 

Comisia de îndrumare are următoarea componenţă: 
DR. LAURENŢIU ŞTEFAN – PREŞEDENŢIA ROMÂNIEI 
PROF. UNIV. DR. DRAGOŞ PETRESCU – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
LECT. UNIV. DR. ALEXANDRA IANCU – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Lucrarea poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice.